מאושוויץ למוזיאון השואה בחיפה: החותמות ששימשו את הנאצים לקעקע יהודים במחנה ההשמדה, ייתרמו על ידי תורם אנונימי למושיאון של "יד עזר לחבר" בחיפה.  עם היוודע ההחלטה, נרשמה התרגשות עצומה בקרב עשרות ניצולי השואה."כשבישרתי להם על ההחלטה של התורם שמעתי אמירות רבות ומגוונות" סיפר מנכ"ל העמותה והמייסד שלה שמעון סבג. "יש לנו מוזיאון שיש בו עשרות פריטים שהבאנו מהבית ועשרות פריטים שנאספו במשך השנים. הפריט הזה הוא החשוב מכולם", הוסיפה אחת הניצולות.

ניצול שואה אחר הוסיף: "הפריט הזה הפך אותנו מבני אדם למספרים. הנאצים התייחסו אלינו כמו שמתייחסים לבהמות שמוספרו. הבאתן של החותמות למוזיאון שלנו בידי התורם היא מעשה גבורה ואצילות נפש".

סבג סיפר בנוסף כי "התורם החליט ביוזמתו להעביר אותן למוזיאון ולהימנע ממכירה של החותמות. הן יעברו ללא תמורה למויזאון". מוזיאון השואה של עמותת  יד עזר לחבר הוא הגדול בחיפה והיחיד שמנציח את השואה עם אנשים חיים ופריטים שנמסרו ללא תמורה לטובת הנצחת השואה על ידי דיירי הבית החם, שחלקם הלכו לעולמם וציוו את התרומה הזו כחלק משימור זכרם.

ניצולי השואה המתגוררים בבית החם של עמותת יד עזר לחבר קראו לבית המשפט לאשר את ההעברה של החותמות ללא דיחוי למוזיאון השואה של העמותה. סבג הוסיף: "ההתנגדות אינה רלבנטית. יש לכבד את רצונו של התורם ולהעבירן למוזיאון".