עלייה במספר הפניות לסיוע משפטי של ניצולי שואה שמצבם הנפשי החמיר בצל המגיפה. כך עולה מנתונים שפורסמו בדוח חדש. לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שיצוין ברחבי העולם בשבוע הבא, פרסם אתמול הסיוע המשפטי במשרד המשפטים נתונים הקשורים להליכים משפטיים שבהם ייצג ניצולי שואה במהלך השנה החולפת.

מהנתונים עולה כי ב־2021 נפתחו כ־2,500 תיקים בבקשה למיצוי זכויות של ניצולי שואה ולוחמים בנאצים, וכי במהלך השנתיים האחרונות נרשמה עלייה במספר הפניות של ניצולי שואה שמצבם הנפשי החמיר, עקב הסגרים והבדידות הכפויה שהעצימה את הזיכרונות הקשים.

"מרבית הפניות לסיוע המשפטי התקבלו בבקשות לייעוץ משפטי במיצוי זכויות, בהגשת תביעות להכרה לקבלת קצבה ובקשות להעלאת סכום הקצבה באמצעות בקשות להכרה במחלות או החמרת מצב במחלות מוכרות, קבלת מענקים והטבות, וכן ייצוג בהליכים שעניינם תשלום שכר טרחה עודף שגבו עורכי דין מניצולים", אומרים בסיוע המשפטי.

יותר מ־100 מהפונים לסיוע המשפטי בשנה החולפת ביקשו לסייע להם לקבל הכרה כמי שלחמו בנאצים, ועבור 60 מתוכם כבר הושגה הכרה זו.

אחד ההישגים הבולטים של הסיוע המשפטי בהקשר זה הוא פסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בתל אביב שניתן במאי האחרון. זאת בעקבות ערעור הסיוע המשפטי על החלטת הרשות לזכויות ניצולי שואה בתיק של קטרינה הלפרין, ניצולת שואה בת 97, ששרדה את מחנה ההשמדה אושוויץ. 

בית המשפט המחוזי קבע כי אין להכליל את הקצבה שמתקבלת מוועידת התביעות בחשבון ההכנסות החודשיות של הניצול המבקש הגדלת קצבה עקב מצבו הכלכלי.