הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה היום (שלישי) דוח העוסק בפערים בין יהודים לערבים במדדי איכות חיים בישראל ב-2020. מהנתונים עולה בין היתר, כי מצבם של היהודים טוב משל הערבים ב-46 מדדים, ומצבם של הערבים טוב יותר משל היהודים ב-11 מנדטים. בנוסף, ישנו שיוויון בין במגזרים בחמישה מדדים. 

בתחום איכות התעסוקה מצבם של היהודים טוב יותר ממצבם של הערבים במרבית המדדים. עם זאת, בשנת 2020 נרשמה ירידה בשיעור האבטלה הממושכת בקרב ערבים לעומת עלייה בקרב יהודים. עם זאת, ישנו שיוויון בין הקבוצות במדד העוסק במועסקים שתפקידם תואם את תחום לימודיהם, זאת לאחר שהוא הצטצמם.

בתחום הביטחון האישי מצבם של היהודים טוב יותר ממצבם של הערבים במרבית המדדים. עם זאת, מהנתונים עולה כי אחוז הנפגעים היהודים מעבירות רכוש כלפי דירה גבוה יותר מזה של הערבים. בנוסף, גם הדיווח על תדירות היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש בקרב יהודים גבוה מזה של הערבים.

תאונת דרכים בכביש 90 סמוך לצופר, לאירוע המצולם אין קשר לנאמר בכתבה (צילום ארכיון: איתן גדז', תיעוד מבצעי מד''א)תאונת דרכים בכביש 90 סמוך לצופר, לאירוע המצולם אין קשר לנאמר בכתבה (צילום ארכיון: איתן גדז', תיעוד מבצעי מד''א)

בתחום בריאות מצבם של היהודים טוב יותר במדדים העוסקים בתוחלת חיים, בתמותת תינוקות, באורח חיים בריא, בהערכה עצמית של בריאות ועודף משקל (בכיתה ז). במקביל, מצבם של הערבים טוב יותר במדדים העוסקים באמון במערכת הבריאות, תחושת דיכאון ומקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב גברים ונשים (סרטן).

בתחום דיור ותשתיות מצבם של היהודים טוב יותר במדדים העוסקים בשביעות רצון מהדירה, מאזור המגורים ומהתחבורה הציבורית וצפיפות דיור. עם זאת, מצבם של הערבים טוב יותר במדדים חוסר שביעות רצון ממשך ההגעה לעבודה ובעלות שירותי דיור (אחוז הוצאה על דיור מתוך ההכנסה הפנויה).

בתחום החינוך וההשכלה מצבם של היהודים טוב יותר ממצבם של הערבים במרבית המדדים. במקביל, ישנו שיוויון בין הקבוצות במדד שיעורי למידה בגיל 17-15. בתחום מעורבות אזרחית וממשל מצבם של היהודים טוב יותר במרבית המדדים, ובמדד אמון במערכת המשפט קיים שוויון בין שתי הקבוצות.

מחלקת קורונה בבית חולים, למקום ולמצולמים אין קשר לנאמר בכתבה (צילום ארכיון:  אוליבייה פיטוסי פלאש 90)מחלקת קורונה בבית חולים, למקום ולמצולמים אין קשר לנאמר בכתבה (צילום ארכיון: אוליבייה פיטוסי פלאש 90)

בתחום הסביבה מצבם של היהודים טוב יותר ממצבם של הערבים במרבית המדדים. במדד רעש חיצוני שמפריע בדירה קיים שוויון בין שתי הקבוצות. בתחום רווחה אישית וחברתית, מצבם של היהודים טוב יותר ממצבם של הערבים במרבית המדדים ובמדד תחושת הערכה מבני משפחה קיים שוויון בין שתי הקבוצות.

בתחום רמת החיים החומרית מצבם של היהודים טוב יותר ממצבם של הערבים בכל המדדים. בתחום פנאי, תרבות וקהילה - מצבם של הערבים טוב יותר במדד שביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים, אך מצבם של היהודים טוב יותר במדד עיסוק בפעילות התנדבותית.

בנוסף, בתחום טכנולוגיות המידע מצבם של היהודים טוב יותר ממצבם של הערבים במרבית המדדים. יחד עם זאת, ערבים חשים בטוחים יותר בסביבה מקוונת, ובשימוש באינטרנט קיים שוויון בין הקבוצות.