בנק לאומי שחזר את הכספת מתקופת המנדט הבריטי, שעל פי ההערכה הייתה הכספת שבה הופקדה למשמרת מגילת העצמאות מיד לאחר הכרזת המדינה על ידי דוד בן־גוריון.

הכספת נשמרה עד לאחרונה במרתפי הסניף המרכזי של בנק לאומי בתל אביב, שלפני קום המדינה נקרא בנק אנגלו־פלשתינה. לאחרונה היא שופצה ושוחזרה וממוקמת כעת בקמפוס בנק לאומי בלוד.

אחד האתגרים שליוו את הכרזת המדינה במשכן העצמאות בשדרות רוטשילד בתל אביב היה שמירת מגילת העצמאות החתומה מגניבה ומנזק בעת פרוץ המלחמה.

בנוסף, בשל היעדרם של כמה אישים מהטקס, היה צורך להמתין לבואם כדי להוסיף את חתימתם למגילת העצמאות. "בנק אנגלו־פלשתינה היה המוסד הפיננסי העיקרי של היישוב היהודי בארץ ישראל. הסניף ברחוב הרצל בתל אביב היה המקום המאובטח היחיד הקרוב ביותר למקום טקס ההכרזה", הסביר ד"ר איתן בורשטיין, היסטוריון בנק לאומי.

ד"ר מרדכי נאור, היסטוריון לתולדות ישראל, כתב על כך בספרו "יום שישי הגדול": "הזמנה אחת לטקס ניתנה למנהל בנק אנגלו־פלשתינה, ד"ר אהרון בארט. דורית רוזן (מזכירתו של מזכיר הממשלה זאב שרף) ביקשה ממנו רשות להפקיד את המגילה החתומה בכספת הבנק ברחוב הרצל והוא הסכים מייד".