התנועה רואה חשיבות 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שנחקק בשנת 1998, קבע לאורך השנים תקנות שונות המקלות על בעלי מוגבלויות שונות להשתלב בחברה ולחיות חיים מלאים וממצים. בתחילת 2022, ביקש שר הביטחון בני גנץ להוסיף ארבע תקנות העוסקות בהתאמת שירותי חירום לאנשים עם מוגבלות. השר גנץ ציין כי משרד הביטחון עוסק בנושא החשוב מזה כעשור, תוך עבודת מטה מסודרת מול משרדי ממשלה רלוונטיים.

הגוף שמוסמך לאשר את ארבע התקנות החדשות הוא ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בראשותה של ח"כ אפרת רייטן מרום. תנועת אומ"ץ הוזמנה לישיבה שבה יידון הנושא. במכתב ששלח יו"ר התנועה, פנחס פליצ'ה פלד, לחברת הכנסת רייטן, הוא הבהיר כי אומ"ץ תומכת בתקנות: "התנועה רואה חיוניות רבה בהתקנת התקנות הללו עקב נחיצותן לאוכלוסייה אליה הן מכוונות". פלד אף הזכיר כי בג"ץ קבע שיש להשלים את התקנת התקנות עד תום מושב החורף של הכנסת, מועד שכבר חלף.

פליצ'ה פלד ותנועת אומ"ץ הביעו תקווה כי התקנות יותקנו ויופעלו באופן מיידי, על-מנת שגם במצבי חירום ימולאו כל הצרכים הקיומיים והחיוניים של בעלי מוגבלויות.