משרד התחבורה הודיע כי במהלך ביקורת התגלה חשד של הנפקת תגי חנייה לנכה שלא כדין לכאורה בסניף למתן שירותי רישוי בצפון הארץ, המופעל על ידי רשות מקומית. המשרד הודיע עוד כי מוגשת תלונה על כך למשטרת ישראל.

לטענת משרד התחבורה המקרה התגלה בעקבות ביקורות שערך אגף הרישוי, במסגרתן זיהה פעולות חריגות לכאורה שבוצעו בסניף. במשרד התחבורה ציינו כי על פי תקנות התעבורה בעל תו חנייה לנכה זכאי גם לפטור מתשלום אגרת רישוי לרכב ומחוייב בתשלום סמלי של 26 שקלים.

"משרד התחבורה רואה בחומרה יתרה הנפקת תגי חנייה לנכים שלא כדין, באופן הפוגע בראש ובראשונה בציבור הזכאים לתגי נכה", צויין עוד בהודעת המשרד.