אסון מירון: הוועדה המליצה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהראב מיארה, להמשיך ולחקור את אחראי האבטחה באירוע: ראובן בן גל, שהיה מנהל האבטחה הראשי של ההילולה, ורב-פקד שמואל פיאמנטה, שהיה ראש ענף האבטחה והרישוי במחוז צפון במשטרת ישראל. על פיאמנטה סברו כי הממצאים בעניינו חמורים במיוחד. על שניהם הוטלה אחריות אישית.

קונספציית הטלת האחריות למרחק של נתניהו מתה היום בייסורים | בן כספית
אסון מירון: ההקלטות שחושפות את הלחצים הפוליטיים והאזהרות שזכו להתעלמות

הוועדה המליצה כי פיאמנטה יסיים את תפקידו במשטרה, וכי הוא לא יועסק בשום תפקיד הנוגע להילולה או למתחם מירון. כמו כן המליצה הוועדה כי היועצת המשפטית לממשלה תידרש לממצאים שנוגעים להתנהלות שקשורה ברישוי האירוע וכיצד להמשיך בדיקה או חקירה בעניינם.

על ראובן בן גל, מנהל האבטחה הראשי של הילולת תשפ"א, המליצו כי הוא לא יוכל למלא בעתיד תפקיד של מנהל אבטחה באירועים המוניים. בנוסף, המליצה כי היועצת המשפטית לממשלה תידרש לממצאים בעניין האבטחה האזרחית ותשקול כיצד להמשיך בדיקה או חקירה בעניינם. על רב-פקד שמואל פיאמנטה, ראש ענף אבטחה ורישוי במחוז צפון במשטרת ישראל, הוועדה הטילה אחריות אישית גם כן וסברה כי הממצאים בעניינו חמורים במיוחד.

המכון לרפואה משפטית באבו כביר לאחר האסון במירון. צילום: אבשלום ששוני

באשר לעמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל הוועדה הטילה על סופר אחריות אישית וסברה כי הממצאים בעניינו חמורים במיוחד. אך מאחר שמדובר בנבחר ציבור, החליטה הוועדה שלא להמליץ המלצה אופרטיבית בעניינו ולהשאיר את העניין לצו מצפונו ולמבחן הציבור.

על אינג' עאמר ח'ליליה, מהנדס הבטיחות של הילולת תשפ"א הוועדה אחריות אישית, וסברה כי הממצאים בעניינו חמורים במיוחד. הוועדה המליצה כי הוא לא יוכל למלא בעתיד תפקיד של מהנדס בטיחות או יועץ בטיחות, כי רשם המהנדסים והאדריכלים יבחן את המשך זכאותו לרישוי מהנדס, וכי היועצת המשפטית לממשלה תידרש לממצאים הנוגעים אליו ולשאלת חידוש החקירה הפלילית בעניינו.

על שמעון מלכה, מנהל אבטחה בהילולת תשפ"א הוועדה הטילה גם כן אחריות אישית, והמליצה כי הוא לא יוכל למלא בעתיד תפקיד של מנהל אבטחה באירועים המוניים. בנוסף, המליצה כי היועצת המשפטית לממשלה תידרש לממצאים בעניין האבטחה האזרחית ותשקול כיצד להמשיך בדיקה או חקירה בעניינם.

הוועדה הטילה על הרב יוסף שוינגר, מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, אחריות אישית וסברה כי הממצאים בעניינו חמורים במיוחד. עוד המליצה שיסיים מיד את כהונתו בתפקיד מנהל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים וכי הוא לא יועסק בשום תפקיד הנוגע להילולה או למתחם מירון.

על תת-ניצב מוריס חן, ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל בעת האסון, הוועדה הטילה אחריות אישית והמליצה כי הממצאים והמסקנות בעניינו של חן יובאו בחשבון בכל דיון על קידום בדרגה או על שיבוץ לתפקידים בהמשך שירותו במשטרה.

על שמעון לביא, מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל בעת האסון, הוועדה הטילה גם כן לביא אחריות אישית. עוד הוועדה ציינה כי לביא קיבל על עצמו אחריות מיד לאחר האירוע, וכי בהמשך אף הסיק מסקנות אישיות והתפטר מתפקידו. בכך, סברה הוועדה, נהג לביא כמצופה ממפקד ועל פי ערכי הפיקוד של המשטרה. הוועדה ציינה כי מאז 30.6.2023 הוא כבר אינו משרת במשטרה.

על תת-ניצב שלום אביטן, מפקד מרחב עמקים במשטרת ישראל בעת האסון, הוועדה הטילה אחריות אישית, וציינה כי לכאורה הממצאים בעניינו היו מובילים להמלצה על סיום תפקידו כמפקד מרחב עמקים, אולם המלצה זו התייתרה לאור פרישתו של אביטן מהמשטרה.

על סגן-ניצב אסף מנצור, מפקד תחנת נוף הגליל במשטרת ישראל בעת האסון, הטילה על מנצור אחריות אישית, וציינה כי לכאורה הממצאים בעניינו היו מובילים להמלצה על סיום כהונתו בתפקיד מפקד תחנת נוף הגליל, אולם המלצה זו התייתרה לאור פרישתו של מנצור מהמשטרה.

על פקד אסף שייך, קצין מודיעין ובילוש של תחנת נוף הגליל בעת האסון, הוועדה הטילה על שייך אחריות אישית. שייך קודם בינתיים לדרגת רפ"ק והוועדה המליצה כי הוא לא יקודם בדרגה או בתפקיד במשך ארבע שנים ממועד הגשת הדו"ח וכי בכל החלטה על קידום בדרגה או בתפקיד לאחר פרק הזמן האמור יובאו בחשבון הממצאים והמסקנות שפורטו בעניינו.

זירת האסון לאחר ההילולה במירון (צילום: דוד כהן, פלאש 90)
זירת האסון לאחר ההילולה במירון (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

על מר עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת בעת האסון, אמרו כי בשים לב למכלול הנסיבות וכן לאיזון הראוי בין הצעדים שנקט פלוס בנוגע למרכז, ושהביאו לשיפור, לפער שנותר, ובהתאם לגישה שבמקום שבו נותר ספק ממשי בעניין שעלול להוביל לפגיעה בלתי מוצדקת במוזהר יפעל הספק לטובתו, החליטה הוועדה שלא להטיל על פלוס אחריות אישית.

על הרב שמואל רבינוביץ, יו"ר ועדת החמישה אמרו כי בשים לב למכלול הנסיבות שבהן פעל, ולפעולות שהרב רבינוביץ נקט לשיפור המצב, ובהתאם לגישה שבמקום שבו נותר ספק ממשי בעניין שעלול להוביל לפגיעה בלתי מוצדקת במוזהר יפעל הספק לטובתו, החליטה הוועדה שלא להטיל על רבינוביץ אחריות אישית.

על מר מאיר קרליבך, מנהל בפועל של פעילות עמותת "הכנסת אורחים", הוועדה הטילה על קרליבך אחריות אישית, בתור מנהלה בפועל של עמותת הכנסת אורחים. בהתחשב במצבו הרפואי, ומתוך הנחה שלא יהיה פעיל יותר באתר קבר הרשב"י, לא המליצה הוועדה המלצה אישית בעניינו.