איל רוזובסקי ואלי זהר, סנגוריו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, הגישו אתמול לבית המשפט העליון את עיקרי טיעוניו לעונש. זאת לקראת הדיון בערעור שהגיש על הרשעתו ועל גזר דינו בפרשת טלנסקי.אולמרט מערער על הרשעתו בעבירות של מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - הרשעה שניתנה בהכרעת הדין השנייה, לאחר שזקן הייתה לעדת מדינה. בהוראת בית המשפט העליון, הוחזר הדיון לבית המשפט המחוזי לשמיעת ראיות נוספות. הוא נידון לעונש של שמונה חודשי מאסר. מאז נידון לשנה וחצי נוספות בכלא בגין הרשעתו בפרשת הזרע.עורכי דינו טוענים בין היתר, כי בית המשפט המחוזי חרג מסמכותו כאשר פתח את התיק כולו לשמיעה מחודשת. עוד נטען כי הראיה המרכזית - הקלטות השיחות בין אולמרט לשולה זקן - אינה קבילה. “לשולה זקן הייתה מוטיבציה ומניע למסור ראיות מפלילות נגד המערער, שכן בטרם מסרה את הקלטות, המשטרה לא הסכימה לכרות עמה הסדר עד מדינה. זקן שיקרה שוב ושוב בנוגע להקלטות ולכל דבר הקשור בהם, לרבות הסיבות שבעטיין הקליטה. טעה בית המשפט כשלמרות כל עובדות אלה, קיבל את ההקלטות כראיה”.לגבי הרשעתו של אולמרט במרמה והפרת אמונים, טוענים הסנגורים כי בית המשפט המחוזי טעה כשקבע שהשימוש שנעשה בכספים “הנו שימוש פרטי מכספי הקופה הפוליטית”. השאלה לה נדרש בית המשפט נסובה סביב התשלום שבוצע לזקן. באי כוחו של אולמרט טענו כי התשלום נעשה כנגד עבודות פוליטיות שביצעה.לעניין ההרשעה בהפרת אמונים חזרו באי כוחו של אולמרט על טענתו, כי “הכסף בקופה הוא כסף פוליטי. הכספים ניתנו על ידי התורמים לשימוש פוליטי”, ולכן לא חלה עליהם חובת דיווח.אולמרט יבקש, בנוסף, להפחית מעונשו, גם בשל “תרומתו האדירה וחסרת התקדים לביטחון המדינה”.