בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה הערב (חמישי) את בקשת הפירוק של החברה אור סיטי נדל"ן בבעלות יזמית הנדל"ן ענבל אור, לאחר שזו העבירה צ'ק בשווי 938 אלף שקל למגיש הבקשה, כפי שהתחייבה בפני בית המשפט. במקביל הוגשו עוד שבע בקשות להצטרפות לפירוק.


אור סיטי נדל"ן, בבעלות ענבל אור, העבירה לחברת גלובל 938 אלף שקלים - כנדרש ממנה, וזאת לקראת החלטת השופט איתן אורנשטיין מביהמ"ש המחוזי בת"א , האם להוציא לחברה צו פירוק. עם זאת, במקביל שבעה לקוחות נוספים מבקשים להורות על הקפאת הליכים של הקבוצה או על פירוקה. כל הבקשות הוגשו על ידי לקוחות שרכשו דירות בפרויקטים שונים של הקבוצה. כל השבעה מבקשים להורות על הקפאת הליכים או לחילופין על פירוקה של החברה לאור האירועים האחרונים שהתרחשו. 

כזכור, אתמול העמיד השופט איתן אורנשטיין לענבל אור שעת יעד ל-16:00 היום להעביר את הסכום. הוא ביקש לחכות להכרעה בבקשות הפירוק עד אשר יתברר האם נפרע הצ'ק שמסרה החברה שבבעלות אור לחברת גלובל, עימה התקשרה ניצולת השואה מינה זומר, שהגישה את אחת מבקשות הפירוק, לרכישת הקרקע שבה אמורה להיבנות דירתה. זומר טענה בבקשתה כי אור סיטי נדל"ן שילמה לחברת גלובל רק סכום מזערי מתוך הסכום שנדרש על ידה לשלם בהתאם לעסקה הכוללת. 

בהחלטתו אתמול כתב השופט אורנשטיין: "לפי המוסכם בין חברת גלובל לבין אור סיטי, על האחרונה לשלם סך של מיליון שקל על חשבון הרכישה, שמועדו מחר.