מבקר המדינה, יוסף שפירא מותח ביקורת על הליך המינויים הבכירים בשירות המדינה: "רמתם ואיכותם של עובדי הציבור ובייחוד אלה הנושאים בעמדות בכירות, הן תנאי להבטחת אמון הציבור בשירות הציבורי", קובע שפירא, "קבלת עובדים לשירות המדינה באמצעות מכרז הוא גולת הכותרת של חוק המינויים ומגלמת את תכליתו המרכזית שהיא בחירת הטובים ביותר לכל משרה, תוך שמירה על שוויון ההזדמנויות ועל היעדר שרירות ומשוא פנים ותוך ניתוק הבחירה משיקולים בלתי ענייניים ומהקשרים פוליטיים". שפירא מציין שהליקויים שנמצאו בהליכי המכרזים תואמים במידה רבה לממצאי דו"ח ביקורת קודם שלמבקר המדינה, מלפני כעשור.

הוא מציין שלושה ליקויים בולטים בהתנהלות נציבות שירות המדינה בנוגע למינויים: פרק הזמן הארוך שנדרש להשלמת ההליך המכרזי ובשל כך, מינויים זמניים רבים הנובעים בחלקם מהתמשכות ההליך המכרזי, כאשר תופעה זו בולטת במשרד המשפטים וכן, מגמה של בחירה לתפקיד במי שכיהנו במינוי זמני, בעיקר במשרד האוצר ובמערכת הבריאות. 
 
שפירא יוצא נגד תופעת הפטור ממכרזים לבחירת בעלי תפקידים בכירים. "במהלך השנים פטרה הממשלה מאות משרות בכירות מחובת מכרז וכיום כל משרה בכירה שישית פטורה ממכרז", מתריע עוד שפירא ומותח גם ביקורת על התנהלות ועדות האיתור. "היו מקרים רבים שבהם מונו בכירים ביותר בשירות המדינה בהליכים שהועלו בהם ליקויים",

הוא מציין כי "הרחבה משמעותית של היקף המשרות הבכירות הפטורות ממכרז עלולה לערער את היסודות שעליהם הוקם שירות המדינה בישראל ועלולה לשנות מהותית את אופיו כשירות ממלכתי, מקצועי ונטול זיקה פוליטית, שנשמרת בו ההפרדה בין קובעי המדיניות ובין הסגל המקצועי המממש אותה. הרחבה משמעותית של של מגמת הפטור היא סטייה מעקרונות שעליהם משותת שירות המדינה בישראל ומגלמת בתוכה חשש לגידול בהיקף המינויים הפוליטיים בשירות המדינה".