עוד בטרם הפגישה הצפויה הערב (חמישי) בין ראש הממשלה לבין יושב ראש תנועת ש"ס, הנושא הרגיש של מינוי רמי סדן לתפקיד יו"ר הדירקטוריון של ערוץ 10, מגיע לבג"ץ. שופט בית המשפט העליון, סלים ג'ובראן, הורה למדינה ולרשות השנייה למסור בתוך שבוע את תגובתן לעתירה, המבקשת להקפיא את מינוי סדן. 

העתירה, שהגישו ארבעה סגני עיריות מטעם ש"ס, באמצעות עורך הדין אורי קידר, נוגעת להתבטאות המיוחסת לסדן. "מר סדן יהיה אחראי בתפקידו באופן ישיר על הכתבת סדר היום הציבורי במדינת ישראל, ואחראי לא פחות מכך, לטון ולאופן שבו מתווכות החדשות לאזרחי ישראל", נכתב. 

"והנה, כבר במעמד התמודדותו לתפקיד, מגלה מר סדן דעות חשוכות המדירות מהשיח הציבורי מגזר שלם ומרכזי בישראל, והכל בנימת זלזול קשה ופוגענית שמזה זמן רב לא נשמעה במחוזותינו. לא יעלה על הדעת כי אדם, שאלו הדברים שבחר לומר לחברי הדירקטוריון בעת שמציג את עצמו לבחירה, ייבחר לתפקיד ציבורי כה משמעותי".

עוד נכתב כי "העותרים נדהמו לגלות כי ביום 6.6.2016 נבחר מר סדן לתפקיד יו"ר הדירקטוריון של חברת החדשות לנוכח דברים חמורים אלה, המעידים על תפיסת עולם חשוכה וגזענית". לטענתם, כבר למחרת הם פנו ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בבקשה שיקפיא את המינוי, אך עד כה לא נענו. 

העתירה מתייחסת גם לגרסאות הסותרות באשר לדבריו של סדן. "סתירות אלה, לצד העובדה שמינויו של מר סדן נכנס בימים אלה לתוקפו, עלולות ליצור 'אפקט מצנן' כלפי נכונותם של עובדי חברת החדשות והדירקטורים האחרים שנכחו בישיבה, למסור את גרסתם לאירוע. 

"בנסיבות אלה, כאשר קיימות סתירות בין גרסתו של מר סדן, לבין גרסת העובדים שנכחו במקום, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הקפאת מינויו של מר סדן לתפקיד יו"ר חברת החדשות, וזאת עד להשלמת הבירור העובדתי הנדרש, באופן שיאפשר לעובדים להציג את עדותם לדברים שנאמרו על ידי יו"ר הדירקטוריון הנבחר ללא חשש שיאבדו בשל כך את מקום עבודתם".

עוד מבקשים העותרים מבית המשפט להורות על חדשות 10 לחשוף את פרוטוקול הישיבה, שבה נאמרו לכאורה הדברים. בינתיים, כאמור, יצטרך היועץ, אביחי מנדלבליט, למסור את תגובתו לעתירה, עד השבוע הבא.