בית המשפט העליון החליט היום (שני) פה אחד על קיצור עונשו של איש העסקים ג'קי בן זקן שהורשע בהרצת מניות. על בן זקן נגזרו 26 חודשי מאסר ועל שותפו איתן אלדר נגזרו 22 חודשי מאסר בפועל. עוד הוחלט להגדיל באופן משמעותי את סכומי הקנסות שהטיל בית המשפט המחוזי ולהעמיד את הקנס שישלם בן זקן על סך של 800 אלף שקל ואת הקנס שישלם אלדר על סך של 500 אלף שקל.

שופטי העליון קיבלו את ערעורי שני הצדדים - המדינה, ג'קי בן זקן ואיתן אלדר, בפסק דין המתייחס לסוגיית העונש. זאת לאחר שבן זקן ואלדר הודיעו בהמלצת בית המשפט כי הם חוזרים בהם מהערעורים על הכרעת הדין, בה הורשעו בשורה של מעשי תרמית ומניפולציה במניותיה של חברת מנופים.

בתוך כך ערעור המדינה על מיעוט הקנס שהוטל על חברת מנופים נדחה בשל מצבה הכלכלי העגום וכן בשל כך שהקנס שהטיל עליה בית המשפט המחוזי מצוי בתוך מתחם הענישה שטענה לו המדינה."תכלית אחת - בצע כסף"


קיצור העונש היום מתרחש לאחר שחודש נובמבר 2015 בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר שלוש שנות מאסר על בן זקן, שהורשע לפני חודשיים בפרשת הרצת המניות בחברת "מנופים פיננסיים" שהייתה בבעלותו. בן זקן הורשע בכך שניסה לנפח את שווי המניות של חברתו. יחד עמו הורשע אלדר, שנידון אף הוא לשלוש שנות מאסר.

השופט דוד רוזן כתב בהכרעתו בשנת 2015 כי "הנאשמים הונעו ופעלו למימוש מטרה אחת ויחידה: גריפת הון עתק לכיסם. מעייניהם של הנאשמים היו נתונים לתכלית אחת ויחידה, והיא בצע כסף. כל שעשו הנאשמים היה למען הגדלת רווחיהם והעשרת קופתם, תוך פגיעה בציבור הרחב, שנחלק לציבור משקיעים פרטיים תמימים ולקרנות מוסדיות ציבוריות, המאגדות אלפי משקיעים, שהניחו כספי חסכונותיהם להבטחת עתידם, מתוך אמונה שהכספים מושקעים בשוק הון הגון, שקוף, משוכלל ותחרותי".

בית המשפט העליון, ארכיון. צילום: מור שמעוניבית המשפט העליון, ארכיון. צילום: מור שמעוני

על פי כתב האישום, בן זקן ואדלר רצו להשפיע על ערכה של מניית מנופים כדי שתעמוד בתנאים לכניסה למדד ת"א-100. הם מואשמים כי החליטו שאלדר יקנה את המניות ובן זקן ימצא אדם נוסף שיקנה אותם מאלדר, כדי לספק לו מימון להמשך פעילותו. העבירות המתוארות בכתב האישום התרחשו בחודש נובמבר 2010, ובדצמבר באותה השנה מניית מנופים אכן נכנסה אל מדד ת"א-100.

בן זקן כפר באשמה לאורך כל המשפט, אך השופט, דוד רוזן, נימק את ההרשעה בכך שהגרסאות שלו ושל הנאשם השני, אלדר, שגם כן הורשע, היו שקריות וסתרו אחת את השנייה, ולכן הוא החליט להרשיע את שניהם.