היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, החליט היום (שני) בתום דיון בלשכתו, לאמץ את דוח הצוות הבין-משרדי אשר בחן את הסדרת ההימורים החוקיים בישראל. מנדלבליט הבהיר כי הוא סבור שיש לפעול לגיבוש תכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורים החוקיים בישראל, בדגש על מיגור ההשפעות השליליות של ההימורים וקרא לשרת המשפטים, איילת שקד, לאמצו באופן מלא ולהוביל את ההסדרה המומלצת.הצוות, בראשות עו"ד עדנה הראל ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הוקם בהתאם להחלטת ממשלה, ובחן היבטים מבניים, מקצועיים ומשפטיים בסוגיות שונות הנוגעות להסדרה של הימורים חוקיים בישראל, בדגש על מניעת השפעות שליליות של ההימורים.כזכור, לפני כחודש אומץ על ידי שר האוצר דוח מסקנות צוות בין-משרדי אחר שבחן היבטים של ייעול שוק ההימורים החוקיים אשר בראשו עמד מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד. דוח זה נסמך בין היתר על דוח הצוות בראשותה של עדנה הראל, אך עסק בעיקר בהיבטים כלכליים בהסדרה מיידית.אביחי מנדלבליט. צילום: אמיל סלמן, פלאש 90אביחי מנדלבליט. צילום: אמיל סלמן, פלאש 90טיפול בסכנות ובהשפעות השליליות


דוח הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים, בראשותה של עדנה הראל, בשונה מדוח באב"ד, עוסק במכלול היבטים בעלי משמעות חברתית, ערכית ובמניעת פשיעה, וממליץ על הסדרה יסודית וארוכת טווח שתבטיח את האיזון המתאים בין פעילות ההימורים החוקיים לבין סכנותיה והשפעותיה השליליות.בהמלצותיו עסק צוות הראל גם בדרכי ההסדרה הנדרשות להשגת המטרות ומניעת הסיכונים העיקריים והתופעות השליליות והציע חלופות למבנה הרגולציה הנדרש להסדרה והפיקוח המומלצים. כמו כן המליץ הצוות על הסדרה של המבנה התאגידי, והממשל התאגידי הנדרש לגופים המקיימים הימורים חוקיים, לצורך התנהלות תקינה שלהם.בין היתר קורא הצוות לאסור פרסום בשבח ההימורים כשלעצמם ולאסור יצירת זיקה להצלחה בחיים. לשם כך מומלץ כי ייקבע גורם לו תוענק סמכות מתאימה למנוע פרסומים שאינם עומדים בעקרונות אלה.עוד ממליץ הצוות לעגן הסדרים מלאים ומחייבים למניעת הלבנת הון על ידי משתתפים בהימורים בכל סוגי ההימורים החוקיים, ובמיוחד בהימורים המועצה להסדר ההימורים בספורט