הרופאים החברים בהסתדרות הרפואית (הר"י) אינם מתכוונים ליישר קו עם החלטת בית המשפט העליון מיום ראשון השבוע, שדחה את עתירתם נגד הזנה בכפייה של אסירים השובתים רעב.פורמלית, הביעה אתמול ההסתדרות צער על החלטת העליון, אך במקביל פנתה זו בכתב לכלל הרופאים החברים בארגון ואפשרה להם במרומז שלא לקיים את הוראת העליון. בפנייה לרופאים, שעליה חתומים יו"ר הלשכה לאתיקה, ד"ר תמי קרני והיו"ר ד"ר ליאוניד אידלמן, הודגש שאין זו מחובתו של אף רופא לקחת חלק בהליך של הזנה בכפייה.“לא חלה כל חובה על רופא לקחת חלק בהליך המשפטי לבקשת היתר להזנה או האכלה בכפייה. השתתפות בהליך כזה, ובוודאי ביצוע כל פעולה רפואית כופה בניגוד לרצונות של המטופל - גם אם באישור בית משפט - נוגדים את כללי האתיקה הרפואית בארץ ובעולם, על כל המשתמע מכך”.גורם לצדם רואים הרופאים במשנה לנשיאת בית המשפט העליון, שעמד על כך ש”השימוש בחוק (ההזנה) הוא שלב אחרון, מעין נשק יום הדין”, והבהיר שאין בכך תחליף לחוק זכויות החולה והחובה לניהול דיאלוג עם המטופל כדי שיקבל טיפול בהסכמה. ההסתדרות הרפואית מפנה את תשומת הלב לציטוט של המחוקק, שקובע כי “אין בו (בחוק) כדי לחייב מטפל לתת לאסיר שובת רעב טיפול רפואי”.“אנו משוכנעים כי רופאי ישראל ימשיכו לטפל בשובתי רעב במסירות ובמקצועיות, כפי שפעלו עד עתה, ישתדלו לרכוש את אמון שובת הרעב ברופא, יבצעו כל מה שניתן להצלת חייו בהסכמתו ורק כאשר מצבו יידרדר עד חוסר יכולת להביע התנגדותו באופן ברור, יפעילו אמצעי החייאה במידת הצורך, וכן יטפלו באופן מקצועי בתקופה לאחר הפסקת שביתת הרעב”, נאמר במכתב של ההסתדרות הרפואית אל הרופאים.