בשירות בתי הסוהר (שב"ס) יבחנו את עמדתם בנוגע לחוות דעת שעליהם להעביר בעניין בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, לנשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין, זאת בעקבות אירוע חריג שבו היה מעורב לכאורה אולמרט לפני כשלושה חודשים ובעטיו נענש על ידי פיקוד הכלא. את הבקשה בשמו הגישו פרקליטו עורכי הדין אלי זוהר ורם כספי.  

בתקרית, שארעה לפני כשלושה חודשים, אולמרט היה מעורב באירוע חריג שעה שמתח ביקורת על התנהלות מפקדי האגף בכלא שבו מרצה את עונשו. עולה כי בעת תקרית שאירעה בין סוהר לאסיר, החליט ראש הממשלה לשעבר לנקוט עמדה ולהתבטא בחריפות כנגד הסוהר, מפקדיו ומנהלי הכלא. בעקבות הדברים שהטיח בסוהר הועמד האסיר אולמרט לדין משמעתי שבו הוחלט לשלול ממנו ביקורים משפחתיים למשך חודש ימים. בעקבות התקרית שוקלים בשב"ס האם להעביר למשרד המשפטים חוות דעת ביקורתית שעלולה לפגוע בסיכוייו של אולמרט לקבל חנינה. החלטה תתקבל בימים הקרובים. 

כזכור, נגזר על ראש הממשלה לשעבר עונש של שש שנות מאסר, אולם בית המשפט העליון קיצר את עונשו והעמיד אותו על 19 חודשים. לאחר שהורשע גם בפרשת טלנסקי, נגזר עליו עונש מאסר נוסף שרובו ירוצה בחופף. בסך הכל נידון אולמרט ל – 26 חודשי מאסר לריצוי בפועל אותם החל לרצות ב-15 בפברואר 2016. 
שבע שנים אחרי שסיים את כהונתו כראש הממשלה נכנס לאגף 10 בכלא מעשיהו ששופץ במיוחד עבורו כדי לרצות את עונש המאסר שהושת עליו. ראש הממשלה שוהה במאסר תחת אבטחה של שב"ס בשל מעמדו קודם כניסתו למאסר ומאז החל לרצות את עונשו כבר יצא לשתי חופשות.
בבקשת החנינה שהגיש ימים אחדים לפני שסיים לריצוי שני שליש מעונשו הוא מבקש שחרור מוקדם. אם לא תתקבל בקשתו לחנינה ולשחרור מיידי, הוא צפוי להשתחרר מהכלא ביולי הקרוב, כל זאת באם ינוכה שליש מעונש המאסר שהושת עליו.