היועץ המשפטי לממשלה נותן לראש הממשלה אור ירוק לעסוק בנושא התאגיד: בחוות דעת שהועברה היום (ראשון) מלשכתו של היועץ, נקבע כי למרות שכרגע אינו מכהן כשר התקשורת, מתוקף תפקידו כמי שעומד בראש הממשלה, מותר לו להיות מעורב בענייני התקשורת. עם זאת, היועץ אינו מתייחס לעובדה שנתניהו חשוד בפלילים בניסיון להשפיע על כלי תקשורת אחר – ידיעות אחרונות. 
 
חוות הדעת התקבלה בתגובה לפניות רבות שהגיעו לשולחנו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, וקוראות לו למנוע מראש הממשלה, בנימין נתניהו, מלעסוק בענייני תאגיד השידור הציבורי. בתגובה, עליה חתום דני חורין ממחלקת ייעוץ וחקיקה, נכתב כי "מתוקף תפקידו, רשאי ראש הממשלה לעסוק בעניינים הנוגעים למשרדי הממשלה השונים, ביניהם משרד התקשורת, והעובדה שהוא אינו מכהן עוד כשר התקשורת אינה שוללת את מעורבותו בתחום זה - בכובעו כראש הממשלה".

יכול לעסוק בנושא. הפגנה של עובדי התאגיד. צילום: אבשלום ששונייכול לעסוק בנושא. הפגנה של עובדי התאגיד. צילום: אבשלום ששוני

 
בלשכת היועץ ציינו כי "בתחום התקשורת, ישנם מצבים ספציפיים שבהם ראש הממשלה מנוע מלטפל וחוות דעת על כך נמסרו לראש הממשלה בעבר. מכל מקום מגבלות אלו אינן מקיפות את כל תחום התקשורת וישנם נושאים שבהם ראש הממשלה רשאי להיות מעורב ולא מתעורר לגביהם חשש לניגוד עניינים".

בכך מתייחס היועץ ליחסיו של נתניהו עם מקורבו, איש העסקים שאול אלוביץ', שבעניינו קבע מנדלבליט כי קיים לנתניהו ניגוד עניינים. "נוכח רגישות העניין הובהר לראש הממשלה כי בהמשך לחוות הדעת שכבר נמסרו בנושא, עליו להימנע מלטפל בנושאים המשפיעים על מי שמקיימים עימו קשרי חברות אישית, וכי יהיה עליו להתייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה במקרים שבהם הטיפול בתחום התקשורת יהיה כרוך עם נושאים מעין אלו". 
 
אך לבסוף מכשיר היועץ את עיסוקו הקדחני של נתניהו בתאגיד, וכותב כי "לצד זאת, הובהר כי במתכונת הנוכחית, עצם העיסוק בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 אינו מעורר חשש לניגוד עניינים".  
 
כזכור, ראש הממשלה נחקר באזהרה בחשד לקבלת טובות הנאה בפרשה 2000. בעניין זה, נמנע עד כה היועץ המשפטי לממשלה לבקר את התנהלותו של נתניהו, שממשיך להעסיק עצמו בענייני כלי התקשורת. בפרשה זו טרם התגבשה המלצה סופית של המשטרה, אם יש די ראיות נגד ראש הממשלה, לכתב אישום.