נדחתה בקשתו של הנשיא לשעבר, העבריין המורשע, משה קצב, לבטל את המגבלות שהוטלו עליו בעת יציאתו מהכלא. ועדת השחרורים של בתי הסוהר דחתה את בקשתו של קצב לשחרר אותו מתנאי מעצר הבית הלילי שהוטל עליו במסגרת תנאי שחרורו המוקדם והותירה על כנם את המגבלות שהושתו עליו עם יציאתו מהכלא לפני מספר חודשים.השופט בדימוס אברהם קסירר, שבחן את הבקשה, אימץ בהחלטתו את עמדת הפרקליטות, לפיה אין מקום לחרוג מהנורמה המקובלת מאחר ורק במידה ומוכחות נסיבות מקלות חריגות ניתן להיעתר לבקשות מסוג זה.בפרקליטות כאמור, ביקשו שלא להיעתר לבקשה האמורה, שכן לדעתם לא מדובר במקרה החריג מהנורמה. "בדיוק כמו שכל עבריין מין מורשע מקבל תנאים לשחרורו, לרבות מעצר בית לילי, כך אמור לקרות גם בעניינו של קצב ללא שום הבדל או סייג", אמרו גורמים המעורים בפרטים.כזכור, נשיא המדינה לשעבר, שהורשע באונס, השתחרר מהכלא  בדצמבר האחרון, לאחר מאסר של חמש שנים ו-15 ימים. לאחר שקיים התייעצות עם כלל הגורמים המעורבים בעניין בפרקליטות, אמר שי ניצן כי הוא מאמץ את המלצת הגורמים לפיה אין מקום להגיש עתירה.