"את הכימותרפיה אפשר לעשות ביום אחר": איילה בסיל, בת זוגו של עובד התעשייה האווירית, מעידה היום (חמישי) בבית המשפט המחוזי בלוד בעדות מוקדמת וזאת בשל מצבה הרפואי. עדותה עוסקת בלחצים שהופעלו על בעלה בנוגע להצבעות לוועד התעשייה ולהתפקדות למפלגת הליכוד.על פי עדותה של בסיל, בן זוגה נדרש, על ידי אנשי הוועד, להגיע להצביע בבחירות למרות שהתלווה לאשתו לטיפול הכימותרפי. הבעל התחנן והסביר לאנשי הוועד שהוא חייב להישאר איתה, וזאת כי אסור לה להיות לבד בזמן ואחרי הטיפול, אך למרות זאת הופעל עליו לחץ כבד להגיע, עד שהם הפסיקו את הטיפול הכימותרפי באמצע והלכו להצביע, וזאת משום שהיה ברור לו שאם לא יציית לוועד הוא יאבד את מקום עבודתו, ואילו את הכימותרפיה אפשר היה לעשות ביום אחר."להבטיח את מקומו של חיים כץ בליכוד"על פי החשד אוים בסיל על ידי אלי כהן, אחד החשודים בפרשה, בפגיעה בקידומו בעבודה אם לא יגיע להצביע בבחירות לוועד העובדים בתעשייה האווירית. עדותה המוקדמת נוגעת לאירוע שבו, על פי החשד, אוים בן זוגה על ידי כהן, בעת שהיא עברה טיפולים כימותרפיים, והיא נערכת בשלב זה בשל מצבה הרפואי.כזכור, חברי הוועד בתעשייה האווירית איימו, לכאורה, על עובדים שאם לא יתפקדו לליכוד ויצביעו בבחירות המקדימות או לא יצביעו למועמדים של הוועד בבחירות, קידומם ותנאי העסקתם ייפגעו. אחד מחברי הוועד החשודים הוא אלי כהן, עובד מפעל אביזרים, חבר ועד דומיננטי מאוד ומקורב לשר חיים כץ. חלק מהחשדות שנחקרים בפרשת התעשייה האווירית נוגעים לסחיטה באיומים של עובדי התעשייה להצביע בבחירות לוועד העובדים בעד מועמדים של הוועד ולהתפקד לליכוד ולהצביע בבחירות המקדימות במפלגה, על מנת להבטיח את מקומו של חיים כץ ברשימת הליכוד לכנסת.