בבית המשפט המחוזי בירושלים התקיים היום (ראשון) דיון בעתירה יוצאת דופן שהגיש ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נגד היועץ המשפטי לממשלה ונגד משרד ראש הממשלה. העתירה קוראת לבטל את החלטת הממונה על יישום חוק חופש המידע ולהורות שאין לחשוף את החשבוניות בגין שירותי כביסה שניתנו לראש הממשלה ולבני משפחתו בשנת 2014, בעת שהותם במעון הרשמי בירושלים. בעתירה נטען כי מדובר בחשבוניות שמתעדות הוצאות פרטיות וכי פרסומן יהווה הפרת הפרטיות שלו ושל בני משפחתו.

המדינה, באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי, תציג היום את עמדתה, לפיה במסירת החשבוניות בגין שירותי הניקוי היבש אין פגיעה אסורה בפרטיות ולכן אין מקום להתערב בהחלטה המנהלית - החלטת הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה - שהתקבלה על דעת היועץ המשפטי לממשלה.

ביולי 2015 הגישה התנועה לחופש המידע עתירה נגד משרד ראש הממשלה, בה ביקשה למסור לידיה את פירוט הוצאות מעון ראש הממשלה בשנה הקודמת. במשרד התנגדו לפרסום חלק מ-1,300 החשבוניות, בטענה כי מדובר במידע פרטי של משפחת נתניהו. אך היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, פרסם חוות דעת, לפיה על המשרד לתת פומבי לחשבוניות, בטענה כי "הפגיעה הצפויה בפרטיות אינה משמעותית ואינה גוברת על האינטרס הציבורי".

ראש הממשלה עתר, כאמור, לבית המשפט. בעתירה, שהוגשה באמצעות עורך הדין דוד שמרון ומתפרסת על פני 27 עמודים, נטען כי "בחשיפת חשבוניות הכביסה יש פגיעה בפרטיותו של ראש הממשלה ושל בני משפחתו. פגיעה זו בפרטיות אין בה שום עניין ציבורי ועלולה באופן קרוב לוודאי לשמש כחומר רכילות על משפחת ראש הממשלה ולהוביל לביקורת בלתי עניינית".