החלטה דרמטית: בג"ץ קיבל היום (רביעי) את עתירת חדשות 2 והורה על צו ביניים העוצר את זכיית ערוץ 20 במכרז להפעלת ערוץ הכנסת. זאת, עד להחלטה שיפוטית אחרת. מועצת הכבלים והלוויין תדון מחדש בתוצאות המכרז. את חדשות 2 מייצגים עוה"ד ד"ר ישגב נקדימון ודקלה בירן. בהחלטה נכתב: "שמענו את טיעוני הצדדים לעניין הבקשה למתן צו ביניים. בשים לב לכך שמועד סיומו של הרישיון הנוכחי חל ביום 27.7.2.017. לאחר ששקלנו את הטיעונים, אנו מחליטים להוציא צו ארעי המורה על השארת המצב הקיים בעינו. מכאן שבשלב זה לא תועבר ההפעלה של הערוץ לחברה שהוכרזה כזוכה במכרז. הצו הארעי יעמוד בעינו עד להחלטה אחרת". ערוץ 20 נדרשו להגיש הודעת עדכון אליה תצורף החלטה חדשה, עד ליום שני הבא.

כזכור, בחודש מאי האחרון חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין בחרו בערוץ 20 כמפעיל הבא של ערוץ הכנסת, כאשר העלייה לאוויר אמורה הייתה להתרחש החודש. ערוץ הכנסת הוא הערוץ הציבורי היחיד המפוקח על-ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. משנת 2006 הוא מופעל על ידי חברת החדשות של ערוץ 2. לקראת סיום תקופת הרישיון הנוכחית, הקימה הכנסת וועדה ציבורית לבחינת עתיד הערוץ. בהמשך להמלצות הוועדה ואישורן על-ידי יו"ר הכנסת, ביצעה הכנסת מספר תיקוני חקיקה בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת המסדיר את שידורי הערוץ. ארבע חברות הגישו הצעה במכרז: חברת החדשות הישראלית, חדשות 2 שהינה כאמור המפעיל הנוכחי, קבוצת RGE באמצעות חברת החדשות של ערוץ 10, חברת אימג'ין ב.ה השקעות במדיה (ערוץ 20) וקבוצת נוספת בשם שידורי העם המורכבת מתיא תקשורת, יסמין טי. וי. ועמרב השקעות. 

ערוץ 20, ארכיון. צילום: נדב כהן יונתןערוץ 20, ארכיון. צילום: נדב כהן יונתןארבע חברות הגישו הצעה במכרז: חברת החדשות הישראלית, חדשות 2 שהינה כאמור המפעיל הנוכחי, קבוצת RGE באמצעות חברת החדשות של ערוץ 10, חברת אימג'ין ב.ה השקעות במדיה (ערוץ 20) וקבוצת נוספת בשם שידורי העם המורכבת מתיא תקשורת, יסמין טי. וי. ועמרב השקעות. ההצעה הזוכה זכתה ל-930 נקודות, זאת מתוך 1,000 נקודות אפשריות כפי שמפורט במכרז. הצעת RGE זכתה ל-822 נקודות, הצעת חברת החדשות של ערוץ 2 זכתה ל-814 נקודות ושידורי העם, 751 נקודות.במסגרת הצעתו, הציג הזוכה, בין היתר, אריזה גרפית עדכנית ומיתוג מחדש של הערוץ, לצד אפיון אתר אינטרנט ייעודי כנדרש ואף פירט את אופן השקת הערוץ החדש.