חלוקת השבועון הצרפתי הסאטירי שארלי הבדו על ידי מפלגת ישראל ביתנו במהלך קמפיין הבחירות בשנת 2015 אינה בגד מתנה אסורה - כך קבעו היום שופטי בג"ץ. ההחלטה התקבלה בעתירה שהגיש ח"כ אחמד טיבי ובה נטען כי החלוקה היא עבירה על חוק הבחירות. בדעת רוב קבעו השופטים כי המבחן לפיו יש לקבוע האם הענקת חפץ מסוים היא בגדר מתנה אסורה הוא מבחן התכלית הדומיננטית בעיני הבוחר הסביר."מקום שהתכלית הדומיננטית הייתה להשפיע על רצונו החופשי של הבוחר ייחשב החפץ כמתנה אסורה, אולם מקום שרצונו של המעניק היה להשפיע על הבוחר באמצעות מסר הכרוך בעצם ההענקה – מדובר בתעמולה מותרת", נכתב בפסק הדין.כזכור, בינואר 2015 פרצו שני מחבלים חמושים למערכת השבועון בפריז ורצחו 12 בני אדם. הרקע למעשה היה ככל הנראה קריקטורות שפורסמו בשבועון ואשר לעגו, בין היתר, לנביא מוחמד.בעקבות הפיגוע פרסם השבועון גיליון מיוחד שבאיור השער שלו נראה הנביא מוחמד, דומע, מחזיק שלט "Charlie Suis Je" ("אני שרלי") – מהסוג שהחזיקו ההמונים במחאתם לאחר הפיגוע כנגד השתקת חופש הביטוי באמצעים אלימים – ומעליו הכיתוב "pardonne est Tout" ("הכל נסלח").במסגרת מסע הבחירות לכנסת העשרים, ביקשו במפלגת ישראל ביתנו להפיץ בחינם את הגיליון המיוחד של השבועון עם סמל המפלגה, אשר עליה הכיתוב "אחמד טיבי לא רוצה שתראו את זה. אחמד טיבי גם לא מכיר בישראל כמדינה יהודית. אנחנו כן. ניירות לא הורגים, טרור כן". בעקבות זאת פנה ח"כ טיבי ליו"ר ועדת הבחירות וביקש להוציא צו מניעה למהלך.יו"ר הוועדה קבע כי מדובר במתנה אסורה אך במפלגה לא קיבלו את ההחלטה ופנו לבג"ץ, אשר התיר לישראל ביתנו לחלק את השבועון. ח"כ טיבי ביקש לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב בבג"ץ והיום הפך ההרכב את ההחלטה.