"מני נפתלי הוא עד מדינה בפרשת מעונות ראש הממשלה", כך הבהירו היום (ראשון) בפרקליטות מחוז ירושלים לבאי כוחו. פרקליט המחוז, עורך הדין דניאל ויטמן, השיב לבאי כוחו של עובד מעון ראש הממשלה לשעבר כי "אם יוגש בפרשה זו כתב אישום (נגד שרה נתניהו אשת ראש הממשלה ואחרים - מ.ש.) ומרשך יוזמן להעיד הרי שתהיה לו חסינות מפני הפללה עצמית".

ממכתב התשובה של פרקליט מחוז ירושלים עולה כי בפברואר 2015 הגיע נפתלי למשטרה וציין כי הוא מעוניין למסור הודעה בנוגע להתנהלות במעון ראש הממשלה, אך התנה את מסירת הודעתו בכך שתוענק לו חסינות מפני הפללה עצמית, כך שהדברים שימסור לא ישמשו נגדו.

נפתלי הבהיר לחוקרים כי היה מעורב במקרים לגביהם הוא מעוניין להעיד ועל כן הוא מבקש חסינות.

החוקרים בחנו את בקשתו ובמקביל ביקשו ממנו למסור הודאה ללא חסינות אולם לאחר שנועד עם עורך דינו, הוא סירב לכך. בהמשך הוחלט, על פי דעת היועמ"ש דאז יהודה וינשטיין ופרקליט המדינה להיענות לבקשתו של נפתלי ולהעניק לו חסינות מפני הפללה עצמית. לאחר מכן הוא החל במסירת עדותו.

עוד עולה, כי על פי מזכר שכתב תת ניצב אפי ברכה ז"ל שהיה ראש יאח"ה כי "מני אמר שהוא רוצה להיות עד מדינה והוא החליט להסיר את הכפפות והוא מתכוון להעביר חומרים לכלי התקשורת".

"על כן", כותב פרקליט מחוז ירושלים, "במסגרת בחינת חומר החקירה בפרקליטות, נבחנו הודעותיו של מרשך מתוך נקודת מוצא כי ככל שידרש להעיד בבית המשפט הרי שעדותו תחשב עדות של מי שמתקיימת בו ההגדרה של עד מדינה".מתוך המכתב שנשלח לעורכי הדין
עורכי דין דניאל חקלאי ולוליק אסל המייצגים את נפתלי מסרו בתגובה:
1. נפתלי לא נחקר כחשוד בפרשת המעונות. הוא לא היה חשוד. הוא איננו חשוד. לא נחתם עמו הסכם עד מדינה. לכן הוא איננו עד מדינה. נקודה. 
2. מאחר שבמסגרת עדותו שנמסרה ביוזמתו ביחידת להב 433 הוא ביקש לחשוף את מלוא האמת הידועה לו בפרשת המעונות, ביקש נפתלי חסיון מפני הפללה עצמית. זאת משום שנאלץ לבצע קניות אישיות שונות לכאורה למען גברת נתניהו בהוראתה. הוצאות הקניות האישיות הללו גולגלו לכאורה על קופת המדינה. 
3. משום כך מתייחסת פרקליטות המדינה בזהירות לתוכן עדותו ומבקשת לגבות אותה בראיות סיוע חיצוניות. 
4. התייחסות זהירה זו מטעם פרקליטות מחוז ירושלים מזכירה את היחס הזהיר לעדותם של עדי מדינה. טוב שפרקליטות המדינה מתייחסת בזהירות ובכובד ראש לכל עדות שמפלילה נאשמים או נאשמות פוטנציאליים כמו גברת נתניהו. 
5. אך מובהר שוב ושוב בשיא הפשטות: מני נפתלי איננו עד מדינה. הוא עד תביעה אמיץ שזכה בחיסיון מפני הפללה עצמית כשבחר להעיד ביוזמתו נגד אישה חזקה ביותר.