אין עילה להתערבות בג"ץ בנושא התחבורה הציבורית בשבת – זאת עמדת המדינה, כפי שהוגשה היום (שלישי) לבית המשפט העליון, בתגובה מקדמית לעתירות שהוגשו בנושא. בתגובה נאמר כי לעמדת המדינה, התקנה המאפשרת הפעלה של קווים לאחר כניסת השבת ולפני צאתה "מצויה במתחם הסבירות. העובדה שבפועל חל גידול משמעותי במספר הרישיונות הניתנים לנסיעה במהלך יום המנוחה (כולו או חלקו) תומכת במסקנה זו", לשון התגובה.עיקר העתירה נסוב סביב פרשנות משפטית של אחת מתקנות התעבורה. בתקנה נאמר כי לא יינתן רישיון להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה, אלא בקו שירות "שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית". בתגובתה, שהוגשה באמצעות מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, מצוין כי המדינה סבורה כי תקנה זו, אשר מתייחסת למתן רישיון לפעילות בימי מנוחה של קווים שהם חיוניים מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית, נועדה לאפשר קיום הולם של התחבורה ציבורית, למשל לאחר כניסת השבת ולפני יציאתה. הכוונה בעניין זה היא בעיקר לקווים ש"גולשים" לאחר כניסת השבת ומתחילים טרם צאתה. המדינה סבורה שאין לקבל את פרשנותם של העותרים לתקנה זו, כתקנת סל, פרשנות אשר אינה עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק ועם מארג החקיקה."משרד התחבורה נמנע מלאתר צרכים, אך ישקול כל בקשה שתתקבל"מעבר לכך, המדינה סבורה שהחלטת שר התחבורה והמפקח על התעבורה במשרד התחבורה, המשיבים לעתירה, לאור הוראות הדין הקיימות, להימנע מפעולה אקטיבית לאיתור הצרכים התחבורתיים ביום המנוחה, ובמקום זאת להסתמך על מנגנון של הגשות בקשות פרטניות, בין היתר גם במסגרת תכנון מכרזים ובארגון מחדש של קווי שירות באשכולות שירות קיימים, מצויה במתחם הסבירות. כמו כן ציינו המשיבים כי אין מניעה לכל אדם לפנות למשרד בבקשה להפעלת קו שירות ביום שבת.העתירה הוגשה בחודש יולי 2016 על-ידי שבעה עותרים פרטיים, ח"כ תמר זנדברג וכן על ידי המרכז הרפורמי לדת ומדינה, תנועת "ישראל חופשית" ועמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון. לטענת העותרים, המשיבים "ממאנים להפעיל את הסמכות המסורה להם להפעיל מערך תחבורה ציבורית בשבת שמחד יתן מענה לצרכי התושבים ומאידך ישמור על אופיו של יום השבת" ודרישתם היא "ליצור מתווה להפעלת תחבורה ציבורית בשבת במתכונת מותאמת ליום מנוחה".