מהפך בתשובת המדינה המעודכנת הרשמית לבג"ץ בעתירה של עמותת "אבות גאים" נגד אפליית זוגות חד מיניים בחוק האימוץ. לראשונה המדינה מכירה באפשרות לבחון בחיוב את שינוי החוק ולבטל את ההעדפה בו ל"איש ואשתו" באימוץ ילדים כדרך המלךהמדינה עם זאת אינה מתחייבת לשינוי לשון החוק אבל מציינת בתשובתה כי הדבר עדיף בעיניה על פסיקה שתפרש את החוק הקיים ולכן מבקשת מבג להשאיר את ההכרעה לכנסת.

 פרקליטות המדינה הגישה לבג"ץ הודעה מעדכנת באשר לעמדתה ביחס לשינוי הדין הקיים בנוגע לאימוץ ע"י זוגות חד-מיניים, לאחר שהדיון בעתירה נדחה מהחודש שעבר להמשך החודש הזה, לבקשתה ובעקבות בחינה מחודשת עליה הורה שר הרווחה חיים כץסטודנטים מפגינים מול נפתלי בנט. צילום: אגודת הסטודנטים, הבין תחומי הרצליהסטודנטים מפגינים מול נפתלי בנט. צילום: אגודת הסטודנטים, הבין תחומי הרצליה


"הוחלט לאמץ את העמדה הנוספת שהוצגה במסגרת דיוני ועדת גרוס, אשר סברה שיש לבטל את תנאי הסף הדורש זוגיות של 'איש ואשתו' דווקא, תוך עמידה על כך שנדרש קשר זוגי יציב וממושך. זאת, במסגרת הכוונה לקדם הצעת חקיקה על רקע המלצות דו"ח גרוס, לרבות ביחס לתנאי כשירות לאימוץ ומנגנוני התאמת הורים מאמצים לילד מסוים" כותבת הפרקליטות בתשובה המעודכנת מטעם משרדי הרווחה והמשפטים.

המדינה מציינת שלא ניתן להגיע לתוצאה זו בדרך של פרשנות החוק, כפי שדורשים העותרים, אלא יש לתקן את החוק, אבל כאמור אינה מתחייבת כי במסגרת תיקון החקיקה תשונה גם לשון החוק שבבסיסה אפליית הזוגות החד מיניים באימוץ