מסמכים שהוצאו ממכשיר הטלפון הנייד של קצין המודיעין לשעבר בלהב 433 ערן מלכה ושאינם קשורים לחקירה שהתנהלה בפרשת רונאל פישר, הועברו - בטעות - על ידי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בפרקליטות לידי סנגוריהם של שבעה נאשמים בפרשה. בין חומרי החקירה שהועברו אליהם נמצאת גם הגשת כתבי האישום נגד השבעה. חלק מהמסמכים שהועברו מכילים חומרים חסויים שחלה עליהם הגנת הפרטיות וכן חיסיון עורך דין לקוח.

כזכור, בפרשת פישר הוגשו כתבי אישום כנגד שבעה מעורבים בהם עו"ד פישר, הפרקליטה רות דוד, הקבלן יאיר ביטון וארבעה נוספים. עם הגשת כתבי האישום בפרשה העבירו נציגי המח"ש אל סנגוריהם של הנאשמים את כלל חומרי החקירה כפי הנדרש, אלא שבתוך החומרים השתרבבו בטעות, ככל הנראה, גם מסמכים שאינם קשורים לחקירת הפרשה ואשר הוצאו ממכשירי הטלפון הניידים של ערן מלכה, קצין המודיעין לשעבר.

הבוקר הגישה מח"ש מכתב אל סנגוריהם של הנאשמים וביקשה שישיבו אליה את החומרים שאינם רלוונטיים לחקירה ואשר הגיעו לידיהם בטעות. ממח"ש נמסר. "להגנה הועברו בטעות חומרים ממוחשבים אשר מכילים תכולת טלפונים ניידים של עד המדינה ושל מעורבים נוספים בתיק פישר. מדובר בחומרים אשר אינם מהווים "חומר חקירה" בתיק ושלא אמורים היו להיות מועברים או להימצא ברשות ההגנה. עיון בחומר אסור לפי חוק הגנת הפרטיות וחלקו חסוי מכוח יחסי עו"ד לקוח ובית המשפט העליון הורה כי במקרה מעין זה, חובה להחזיר את החומר לידי רשויות האכיפה.

"עם היוודע הדבר, פנתה מח"ש לבאי כוח הנאשמים בבקשה להשיב חומר זה, בהתאם להלכה הפסוקה הנוהגת במקרים כאלה. יובהר כי החומרים הממוחשבים הרלוונטיים לבירור האשמה בתיק הועברו כבר בנפרד, על פי החלטות בית המשפט, לידי באי כוח הנאשמים. בנוסף הועברה הודעה לבאי כוח הנאשמים כי במהלך הכנת התיק להמשך שמיעת הראיות נמצא כי הודעות בודדות שנגבו, אין לגביהם תיעוד חזותי (וידאו) ותוכנן מתועד בהודעה כתובה בלבד".