החלטה תמוהה של בית משפט השלום בפתח תקווה: תושב העיר בן 62 שנעצר בחשד שהכה את אמו הקשישה, בת ה-87, שוחרר עח ידי השופט חזרה לבית הקורבן, למרות שהוא בעצמו הביא מדברי החשוד, שאמר כי "אינו שולט בעצמו".

תחילת הפרשה כאשר גורמי הרווחה בפתח תקווה העבירו מידע למשטרה אודות חשד לתקיפת חסרת ישע וגרימת חבלה בחסרת ישע. בעקבות זאת, פתחה המשטרה בחקירה, ממנה עולה חשד כי בנה של הקשישה הכה אותה בפניה, סתם את פיה בסמרטוטים על מנת "שלא תשגע אותו", תוך הזנחה מתמשכת בסביבת המגורים.

החשוד נעצר והובא אתמול בפני שופט, שכאמור הורה לשחררו לבית אמו. המשטרה, בתגובה, ביקשה לעכב את ביצוע ההחלטה ובכוונתה לערער עליה בפני בית המשפט  המחוזי.