נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, הודיעה הערב (ראשון) על הקמת צוות בדיקה "לבחינת ההיבטיים המערכתיים של ממשק העבודה בין גורמי התביעה ובין השופטים הדנים בבקשות לפני הגשת כתב האישום". הקמת הצוות מגיעה בעקבות פרשת המסרונים בין השופטת רונית פוזננסקי-כץ לחוקר הרשות לניירות ערך, עו"ד ערן שחם-שביט.בהודעה שפרסמה נכתב כי "בהמשך לאמור בהודעה אשר הופצה על ידי דוברות בתי המשפט ביום 28.2.2018, מטעם נשיאת בית המשפט העליון ושרת המשפטים, בה צוין כי נשיאת בית המשפט העליון בוחנת את סוגית הכשלים המערכתיים שאליהם התייחס נציב תלונות הציבור על שופטים בהחלטתו מיום 27.2.2018 בבקשת הבירור שהופנתה אליו, הודיעה היום נשיאת בית המשפט העליון לנשיאי בתי המשפט על הקמת צוות בדיקה בכיר לבחינת ההיבטים המערכתיים של ממשק העבודה בין גורמי התביעה ובין שופטים הדנים בבקשות לפני הגשת כתב אישום"."חברי צוות הבדיקה יהיו השופט יוסף אלרון, ראש הצוות, הנשיאה רויטל יפה כ"ץ והנשיאה עינת רון. הצוות התבקש להעביר את המלצותיו עד ליום ל' בניסן התשע"ח (15.4.2018). כאמור במייל ששלחה הנשיאה חיות לנשיאי בתי המשפט נכתב כי "האמור בהחלטת הנציב במישור המערכתי והנסיבות שהביאו לה מצריכים בחינה יסודית, מעמיקה ודחופה... עם כל הקושי שאנו חווים בימים אלה, ניתנה לנו כמערכת הזדמנות לתקן את הטעון תיקון וליתן מענה הולם בשקיפות ובמקצועיות לכל ליקוי מערכתי שיימצא. זאת, על מנת לשמור על אמון הציבור בבתי המשפט ולחזקו..."