שרת המשפטים איילת שקד הגישה היום (שלישי) לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, קובלנה נגד השופטת רונית פוזננסקי-כץ, נוכח חילופי המסרונים שהתבצעו בינה לבין החוקר מטעם הרשות לניירות ערך, עו"ד ערן שחם-שביט. בעקבות הגשת הקובלנה צפויה הנשיאה חיות להקים בית דין משמעתי מיוחד לדון בה.השרה שקד הבהירה כבר בשבוע שעבר כי בית הדין מוסמך לנזוף, להשעות או להדיח שופט שסרח. בתחילת השבוע, על רקע קביעת נציב התלונות על שופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין, כי בפרשת חילופי המסרונים נתגלו כשלים מערכתיים, החליטה נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, למנות צוות בדיקה בכיר לבחינת ההיבטים המערכתיים של ממשק העבודה בין שופטים הדנים בבקשות לפני הגשת כתב אישום ובין גורמי התביעה. בראש צוות הבדיקה יעמוד שופט העליון יוסף אלרון, והצוות יגיש את המלצותיו עד ל 15.4.18.בעיקרי האישומים בקובלנה נכתב כי התקיים קשר בלתי אמצעי בין השופטת לחוקר הרשות לניירות ערך, שייצג את הרשות לניירות ערך בפני בית המשפט, שכלל התכתבויות בעלות אופי ידידותי קרוב, וכן כלל עדכונים בעניינים הקשורים בהליך המשפטי. עוד נכתב בקובלנה כי במעשיה הפרה השופטת סעיפים מחוק בתי המשפט כאשר התנהגה באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט בישראל, והפרה כלל מכללי האתיקה לשופטים.

על פי כללי האתיקה לשופטים "מחובתו של שופט לפעול ביושר ובהגינות, לשוויון הכל בפני החוק, ותוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר את האמון בשיטת המשפט בכלל ובמעשה השפיטה בפרט. אלה יאפיינו שופט בתכונותיו ובאורחותיו: יושר לב, טוהר מידות ומסירות לתפקיד. שופט יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמד שופט או עלולים לפגוע בדימויה של מערכת המשפט. שופט ינהל את הדיון שלפניו באופן מקצועי וענייני, תוך שהוא מקפיד לנהוג שוויון בבעלי הדין ובעורכי הדין המופיעים לפניו ונמנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי לפגום בחזותו האובייקטיבית והמקצועית".