בעקבות תביעה ייצוגית תפסיק המדינה לגבות אגרות בחינה מתלמידי המכללות הטכנולוגיות. בתביעה הייצוגית, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי עו"ד עידו בלום, נטען כי המדינה גובה באמצעות מה"ט (המכון להכשרה טכנולוגית במשרד העבודה) אגרות בחינה בסך של כ־15 מיליון שקל מדי שנה - ללא סמכות ובניגוד לדין.
חוק ההנדסאים והטכנאים משנת 2012 מחייב כל סטודנט לעבור בחינות ממשלתיות במסגרת הדרישות לקבלת תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך. כל תלמיד נדרש לבצע שלוש או ארבע בחינות ממשלתיות, בהתאם לתחום הלימודים. נוסף על כך החוק קובע כי שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות חובת תשלום אגרות עבור ביצוע הבחינות, אולם בפועל שום שר לא קבע עד כה חובה כזאת בתקנות. למרות זאת, המכון הממשלתי המשיך לגבות אגרות בחינה במשך השנים בסכומי עתק, ועל פי ההערכה, משנת 2012 ועד היום נגבה סכום מצטבר של כ90 מיליון שקל. כיום יש במדינה כ־60 מכללות טכנולוגיות ולומדים בהן מדי שנה בין 20 ל־30 אלף תלמידים.
בעקבות התביעה הייצוגית הודיעה אתמול המדינה לבית המשפט כי היא חדלה מגביית דמי הבחינה, ובהתאם לכך עדכן מה"ט את בית המשפט כי כבר ביום רביעי שעבר שלח הוראה לכל המכללות בזו הלשון: "החל מהיום, אין לגבות מהסטודנטים כספים בגין בחינות הגמר הממלכתיות ובחינת הפרויקט". עוד הודיעה המדינה, כי היא מצויה בהליך להתקנת תקנות מתאימות בהתאם לחוק שיאפשרו בעתיד לחדש את גביית האגרות.

עו"ד בלום הדגיש אתמול כי, "רשות ציבורית לא רשאית לגבות כספים מהציבור על דעת עצמה, בלי הסמכה מפורשת בחוק ובתקנות. במקרה הזה, המדינה פעלה ללא סמכות וגבתה עשרות מיליוני שקלים בניגוד לחוק. מצער שרק פנייה לבית המשפט הביאה להפסקת ההתנהלות הזאת. זאת אף שפנינו למכון הממשלתי במשרד עוד קודם לכן".
בשל הודעת המדינה על הפסקת הגבייה מתייתר למעשה הליך התביעה הייצוגית, והמדינה פטורה מלהשיב במסגרת זו את הסכומים שנגבו שלא כדין. עם זאת, כל אדם שנדרש לשלם את האגרה הבלתי חוקית בשבע השנים האחרונות, רשאי להגיש תביעה עצמאית לקבלת כספו חזרה.