בית המשפט השלום בתל אביב גזר חמישה חודשי מאסר על שוטר התנועה שי פורטל שהורשע בשני מקרי תקיפה שונים. באירוע הראשון נגח בפניו של מתלונן אשר סירב לעריכת חיפוש על גופו, וכשהמתלונן התרחק לאחור התקדם פורטל לעברו וריסס גז פלפל בפניו. בהמשך כתב דו"ח פעולה כוזב, לפיו הכה את המתלונן עקב סירובו לעיכוב ולמעצר. בנוסף, אמר הנאשם לשוטרת, שותפתו למשמרת לכתוב בדוח הפעולה שלה שהכה את המתלונן בראשו עקב סירובו למעצר. 


באירוע נוסף, שהתרחש חמישה חודשים לאחר מכן, במסגרת משמרת, התפתח ויכוח בין המתלונן לנאשם, ובסופו הודיע הנאשם למתלונן כי הוא עצור בגין תקיפה ואיומים. לאחר מעצרו, הוכנס המתלונן לניידת, כשהוא כבול. בעת שישב בספסל האחורי בניידת, נטל הנאשם ארגז שהיה בניידת, וחבט באמצעותו בחוזקה בראשו של המתלונן ואף ריסס את המתלונן באמצעות גז פלפל. במעשיו תקף הנאשם את המתלונן שלא כדין וגרם לו לחבלה של ממש.

בעניין זה קבע בית המשפט כי "קשה להצדיק את מעשי הנאשם או להמעיט בחומרתם, בשל העובדה שהמתלונן קילל אותו או ירק לעברו. מדובר באירועים בהם נתקלים שוטרים במהלך חיכוך עם אזרחים, הדורשים איפוק רב מצד השוטרים, ובמיוחד כאשר האזרח אזוק, חסר אונים, בתוך ניידת משטרה". 

השופט איתן קורנהאוזר החליט להתחשב במצבו הכלכלי הרעוע של פורטל בעקבות השעייתו מהמשטרה ופיטוריו בהמשך, כמו על מצבה הבריאותי הקשה של בתו, והסתפק בעונש של 5 חודשי מאסר בפועל.