הפקת לקחים: נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות פרסמה היום (ראשון) הוראת נוהל חדשה, שעניינה הסדרת ממשק העבודה בין שופטים ובין גורמי תביעה וחקירה בבקשות לפני הגשת כתב אישום. הוראת הנוהל גובשה בעקבות פרשת השופטת רונית פוזננסקי-כץ, שהועמדה לדין משמעתי על רקע פרשת המסרונים.בהודעה מטעם בית המשפט העליון נטען כי "החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים, המשנה לנשיא (בדימוס) אליעזר ריבלין, מיום 27.2.2018, שניתנה בבקשת בירור שהוגשה לו בידי שרת המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון בעניינה של השופטת פוזננסקי-כץ. בהחלטתו המליץ הנציב לשרת המשפטים להביא את השופטת בפני בית דין משמעתי וכך נעשה".לפי הנוהל החדש, הקשר בין השופט ובין גורמי החקירה והתביעה וכל גורם המופיע בפניו בבקשות השונות יתקיים אך ורק במהלך הדיון המתקיים בפניו בבקשה והשופט יימנע מכל קשר ישיר או בלתי פורמלי אחר עמם.חיות. צילום: הדס פרוש, פלאש 90חיות. צילום: הדס פרוש, פלאש 90כמו כן, בקשות מעצר ובקשות למתן צווים יוגשו בשעות העבודה הרגילות למזכירות בית המשפט. לא תתאפשר הגשת בקשות במישרין לשופט או למי מאנשי לשכתו, בלשכתו או באולמו. ככל שהבקשה הוגשה שלא בהתאם להוראות כל דין, תפנה המזכירות תשומת לבו של מגיש הבקשה לכך. מלבד זאת, בכל בית משפט שבו נדונות בקשות מעצר או בקשות למתן צווים ייקבעו נשיא בית המשפט או סגניו את המותב שידון בהן.עוד צוין בהודעה בית המשפט כי מעתה חומר החקירה יוצג לשופט במהלך הדיון באולם בית המשפט בין אם בדיון המתקיים במעמד כל הצדדים ובין אם בדיון המתקיים במעמד צד אחד. ככל שהדבר נדרש, יפסיק השופט את הדיון ויעיין בחומר החקירה בלשכתו ללא נוכחות מי מהצדדים.בתוך כך, נטען כי גם בתיקי חקירה רחבי היקף, ועל פי בקשה מנומקת שתוגש לבית המשפט, רשאי בית המשפט להתיר לנציג היחידה החוקרת להגיש את חומר החקירה מראש באמצעות מזכירות בית המשפט. השופט או אנשי לשכתו לא יקיימו קשר ישיר מול נציג היחידה החוקרת לעניין קבלת חומר החקירה.הסעיפים האחרונים כוללים התייחסות לכך שכל דיון בבקשה יתועד בפרוטוקול וכן יתועדו כל המסמכים שהוגשו במהלך הדיון, ולעובדה שהחלטות בבקשות מעצר ובבקשות למתן צו לרבות על דחיית הבקשה יינתנו ויתועדו במערכת "נט המשפט", למעט במקרים חריגים ובאישור נשיא בית המשפט או סגנו.השרה שקד: "רק שמירה דווקנית על זכויות החשודים תשמור על חירותם"שרת המשפטים איילת שקד התייחסה לנוהל החדש, ואמרה כי "אדם מהיישוב הנלקח למעצר מאבד את עולמו ברגע. לכל אדם עומדת חזקת החפות, ואל לו לאף אחד להקל בה ראש. היעדר מצג של נייטרליות בניהול המשפט, ואף למראית עין בלבד, מהווה פגיעה קשה בתחושת הצדק".לדבריה, "לאחרונה הודעתי על רפורמת ההליך ההוגן, במסגרתה אפעל לביצור זכויות החשודים בישראל. אני בטוחה שנוהל הנשיאה יישם את המלצות צוות השופט אלרון בנושא מערכת היחסים בין נציגי התביעה לשופטים באופן מיטבי, ורואה בו חלק בלתי נפרד מהמהלך. רק שמירה דווקנית על זכויות החשודים תשמור על חירותם".