היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ביקש להגיש היום (ראשון) לבג"ץ את תגובתו לעתירה שהגישו זוג הורים חד מיניים, אשר דרשו להנפיק לבנם המאומץ תעודת לידה חדשה בה יצוינו שניהם כהוריו. השניים פנו למשרד הרווחה בבקשה זו, אך סורבו על פי מדיניות הממשלה לפיה לא ניתן לרשום את שני האבות המאמצים בתעודת הלידה, אלא רק אחד מהם לפי בחירתם. בני הזוג הגישו עתירה לבג"ץ נגד שר הפנים דרעי ונגד משרד הפנים, וטענו לאפליה ולפגיעה בשוויון ובטובת בנם המאומץ.

שר הפנים אריה דרעי דרש כי העמדה שתוגש לבג"ץ תהיה כי אין לקבל את בקשתם. לטענתו, המגובה בחוות דעת משפטיות מתוך משרד המשפטים ומשרד הפנים, אם המדינה רוצה לשנות את ההחלטה ולאפשר רישום של זוגות חד מיניים בתעודת הלידה של הילד המאומץ, היא חייבת לתקן את החוק הקובע מפורשות כי זכות האימוץ שמורה ל"אב ואם". לטענתם אמנם ייתכן שחוק האימוץ פוגע בעקרון השוויון של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אך כיוון שהוא נחקק לפני חקיקת חוק היסוד, הוא חוסה תחת פסקת שימור הדינים ולא חייב להיות כפוף לחוק היסוד.
כפי שפורסם לראשונה ב"מעריב", לעמדה משפטית זו הצטרף גם המשנה ליועמ"ש רז נזרי וכן מנהל המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה ישראל בלום. אולם, מטיוטת התגובה לבג"ץ שהגיעה לידי "מעריב", עולה כי היועץ המשפטי לממשלה החליט להציג עמדה המנוגדת לעמדת השר ולעמדת הממשלה. "לאחר שנדרש לעניין, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי ההימנעות מרישום שני ההורים המאמצים בתעודת הלידה בנסיבות המקרה דנן לוקה בפגיעה בשוויון ואיננה משרתת תכלית ראויה, ולפיכך עמדתו היא כי יש לאפשר את רישום שני האבות המאמצים בתעודת הלידה".

אילוסטרציה. צילום: אינג אימג'


"אי הרישום עלול לפגוע בקטין"

עוד נכתב בטיוטת התגובה, כי "אין יסוד להבחין בין מצב של אימוץ מלא על ידי זוגות הטרוסקסואליים, לבין מצב של אימוץ מלא על ידי בני זוג מאותו המין, לעניין רישומם כהורים מאמצים בתעודת הלידה, בהיעדר שוני רלוונטי בין שני הזוגות אשר יצדיק את האבחנה. היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי אי רישום שני בני הזוג המאמצים החד מיניים בתעודת הלידה לוקה בפגיעה בלתי מוצדקת בשוויון, אשר איננה משרתת תכלית ראויה שתצדיק את עמדת המשיבים.
כמו כן, אי הרישום עלול לפגוע בקטין, שטובתו היא שיקול מרכזי בכגון דא, וכן לפגוע בהורה שלא יירשם בתעודת הלידה, פגיעה שאין לה הצדקה. לפיכך, פרשנות הוראות החוק ויישומן בשוויון מביאים למסקנה כי יש לרשום את שני האבות בתעודת הלידה".
לטענתו, אמנם כתוב בלשון החוק "אם" ו"אב" אך יש לפרש את הדברים במשמעות של "הורים" ולא במשמעות של אב ואם דווקא. "פרשנות זו לפיה ניתן לקרוא את השדות "אם" ו"אב" במשמעות "הורה" לתכלית במקרה המיוחד של רישום האימוץ, משתלבת גם עם הגישה שלפיה יש להעניק ללשון החוק "פרשנות דינמית", המתאימה את החוק לשינויים החברתיים ולתנאי החיים המשתנים", כך נכתב בתגובתו לבג"ץ.
החלטתו של מנדלבליט שלא להגן על עמדת השר דרעי נגדו הוגשה העתירה, עוררה זעם רב הבוקר בלשכתו של דרעי. "השר נדהם לשמוע כי היועץ הכריע לבסוף שלא להגן על עמדתו בסוגיה זו. עמדה הנשענת על השכל הישר ועל אדנים נכונים והמבוססת על טיעונים משפטיים אשר גם המשנה ליועץ עו״ד רז נזרי סבר כי הם נכונים אך דעתו לבסוף נדחתה כנראה", כך שלח משה ארבל ראש המטה של דרעי ללשכת היועמ"ש. ארבל הביע גם את תרעומת השר דרעי על הדרתו מקבלת ההחלטות וכי למעשה הציבו בפניו עובדה מוגמרת.  

אריה דרעי. צילום: מרק ישראל סלם
כמו כן הופתע השר לקבל רק במועד יום מסירת התשובה לבית המשפט את הטיוטה משל היה אחרון המתמחים במחלקת הבג"צים. ארבל הוסיף וכתב: "אשר על כן ובהמלצתי השר מתנגד נחרצות שתגישו לבית המשפט את הנוסח המצורף. ככל הנראה בשל צום תשעה באב נאלץ להתעכב עם מסירת התשובה לבית המשפט עד למוצאי הצום או למחר בבוקר לכל המאוחר. ובפרק זמן זה ישקול השר את צעדיו".
בעקבות זעמו של דרעי, החליט היועמ"ש לדחות את הגשת התגובה לבג"ץ למחר (יום שני) ולאפשר לדרעי לצרף בזריזות נספח לתגובת המדינה בו הוא מציג את עמדתו החולקת על עמדת היועץ המשפטי לממשלה שאמור לייצגו. ל"מעריב" נודע כי דרעי דרש לדחות את תגובת המדינה בחודשיים לצורך הגשת עמדה עצמאית מטעמו החולקת על עמדת מנדלבליט, אולם בקשתו נדחתה על היועץ המשפטי לממשלה.
גורמים הבקיאים בסוגיה וחלוקים על עמדת מנדלבליט טוענים כי מדובר בכניעה של היועמ"ש לשביתת קהילת הלהט"ב. "הוא חושש לספוג גל נוסף של ביקורת מצידה ולכן, למרות שעמדת שר הפנים נתמכת בחוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי, היועץ מיישר קו עם הלהט"בים".