בעקבות פסק דין "שטח המחיה", המדינה תגיש היום לבג"ץ הודעת עדכון לפיה בכוונתה לקדם תיקון חקיקה שמשמעותו כי הפסיקה לא תחול על עצורים ביטחוניים במתקני חקירה. בפסק הדין הורו שופטי בג"ץ לקיים שטח מחיה בגודל של 3 מ"ר לכל אסיר ולאחר שנה וחצי להגדילו ל-4.5 מ"ר לאסיר. היום תגיש הפרקליטות הודעת עדכון לבית המשפט במסגרת עתירה של האגודה לזכויות האזרח, ובה היא מבהיר כי אין בכוונתה לקיים את פסיקת בג"ץ בכל הנוגע למחבלים. על פי עמדת המדינה, בחודש האחרון נערכה עבודת מטה בראשות פרקליט המדינה שי ניצן כדי לדון במתווה חלופי עבור המחבלים העצורים לצורך חקירה במתקני השב"כ. בהוראת שרת המשפטים איילת שקד והשר לביטחון פנים גלעד ארדן הוחלט לקדם חקיקה שתאפשר את הסטנדרטים המיוחדים שיותאמו למתקני החקירה. לפיכך "ישתנה המצב המשפטי שנקבע לאחר פסק דינו של בית המשפט, וזאת ביחס למתקני החקירה".
 
בתשובה נכתב המתווה הכללי בהתאם אליו ישהו העצורים הביטחוניים. כיום ממוצע השטח לזוג עצורים עומד על כ- 5.6 מטרים רבועים (2.8 מ"ר לכל עציר) והתקן המינימלי עומד על 4.6 מ"ר. במתווה שיתפרש על פני שמונה שנים, יוגדלו מעט תאי המעצר של העצירים הבטחוניים. עד אמצע שנת 2021 כמחצית מהעצורים יוחזקו בשטח העולה על 3 מ"ר לעצור, כאשר באותו זמן התקן של יתר בתי הכלא יעמוד על 4.5 מ"ר לאסיר.
 

בשלב הבא, שעתיד להסתיים בשנת 2023, בהתאם לגיוס משאבים תקציביים וסיום הליכי תכנון, יעמוד שטח ממוצא של תא לשני עצורים ביטחוניים על כשמונה מ"ר. עד שנת 2025 יושלם השלב השלישי בו יוגדל שטח המחיה ל- 8.46 מ"ר לשני עצורים. במקביל יוקם מתקן חקירות נוסף, ורק כאשר בנייתו תסתיים שטח המחיה יעמוד על 4.5 מ"ר לעצור.
יש לציין כי עד כה טרם הסתיימה עבודת המטה, הכוללת את גיוס המשאבים התקציביים הנדרשים ליישום מתווה הבינוי והשיפוץ. משום כך ייתכן שהתכנית תסתיים הרבה אחרי שמונה השנים המדוברות.