על רקע הפרסומים על שורת חוקים להגבלת בג"ץ שראש הממשלה והקואליציה מבקשים לקדם, נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות קוראת היום (שלישי) לשמירת עצמאות שיפוטית של המוסד בראשו היא עומדת. 
"העצמאות השיפוטית ואי התלות של השופטים ברמה המוסדית וברמה האישית, הן אחת הערובות החשובות לכך שתישאר בידי הפרט כתובת לפנות אליה לצורך הגנה על זכויותיו. השמירה על עקרון העצמאות ואי התלות של השופטים היא, אפוא, מאבני היסוד בכל משטר דמוקרטי", אמרה חיות בנאום שנשאה בכנס של עמותת המשפטנים ישראל-גרמניה בנירנברג.  
חיות הזכירה בדבריה את חוקי נירנברג ועליית הנאצים לשלטון בגרמניה בשנות ה-30 של המאה ה-20. "הבחירה לקיים את הכנס הזה באולם 600 של היכל הצדק בנירנברג היא מרגשת ובעלת משמעות סמלית עמוקה. זאת משום שבשנות השלושים של המאה הקודמת בנירנברג התדרדרו החוק והמשפט לאחד מרגעי השפל הקשים בהיסטוריה האנושית. כאן, ב-15.9.1935, הביא היטלר לאישור הרייכסטאג שני חוקי גזע - החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני וחוק אזרחות הרייך - אשר איפשרו רמיסה שיטתית ומאורגנת של כבוד האדם בשל מוצאו ושירתו את מכונת ההשמדה הנאצית. לאחר מלחמת העולם השנייה ובעקבות הזוועות שהתחוללו במהלכה, הגיעו אומות העולם להבנה כי ההגנה על זכויות האדם הבסיסיות ובראשן כבוד האדם, מצריכה מחויבות ברורה ובלתי מתפשרת מצידן". 


"במדינתו של העם הגרמני אשר חוקק את אחת החוקות המתקדמות ביותר להגנה על זכויות וחירויות אדם - חוקת ויימאר - התאפשרה פגיעה אנושה בזכויות האדם הבסיסיות ביותר תוך שימוש במשפט המדינה לקידום תפיסות עולם גזעניות והכשרת הפשעים שבוצעו על-ידה נגד האנושות מכוח תפיסות אלה. משפטי נירנברג הנחילו לעולם את ההכרה בכך שחוקות - מתקדמות ככל שתהיינה - אינן מהוות בהכרח ערובה להגנה על כבוד האדם ועל זכויות הפרט. הם הדגישו את מחויבותן של אומות העולם להגנה על זכויות אלה ותרמו תרומה נכבדה ומכרעת להתפתחות המשפט הבינלאומי הפלילי בן זמננו". 

כזכור, אמש הגיב ראש הממשלה בנימין נתניהו לטענות וכתב: "המדיניות שלי תמיד הייתה לשמור על בית משפט חזק ועצמאי - אך אין זה אומר בית משפט שהוא כל־יכול". על הפרסומים בדבר תיקון חוק החסינות, כך שיאפשר לו להמשיך לכהן כח"כ גם אם היועץ המשפטי לממשלה יחליט להגיש נגדו כתב אישום, כתב נתניהו: "בתקשורת מתפרסמות הדלפות מגמתיות ופרשנויות מעוותות שכוללות הצעות לא נכונות. כל זה נעשה כדי לזרוע פחד ולמנוע שינויים כלשהם, במטרה לבלום את השבת האיזון הדרוש בין הרשויות בישראל".