בדיון המתקיים כעת בבית המשפט העליון, מסתמן כי בקשתו של ההאקר הרוסי אלכסיי בורקרוב למנוע את הסגרתו לארצות הברית תדחה. בורקוב, המיוצג ע"י הסנגוריה הציבורית, טוען כי זיקתו ומרכז חייו נמצאים ברוסיה, וכי גם אם תאושר בקשת ההסגרה יהיה הדבר מותנה בכך שיבצע את עונשו ברוסיה.
במהלך הדיון שמתקיים כעת, התייחסה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות לדברים באופן שבו משתמע כי ההחלטה בדבר הסגרתו התקבלה על פי הליך תקין והיא נמצאת כאמור בגדר מתחם השיקולים הסביר של הדרג המדיני. לפני ימים אחדים החליטו בני משפחתה של נעמה למשוך את בקשתם למניעת הסגרתו לארצות הברית בטענה כי בדרג המדיני הסבירו להם שהדבר יועיל בטיפול במקרה של נעמה. 
במהלך הדיון התעורר ויכוח בכל הנוגע להבאתו של בורקוב לאולם הדיונים כאשר הוא הגיע אזוק, ונשמעו הערות על כך מקרב השופטים. הסיבה לביקורת שנשמעה היא מדיניות הפחתה של הבאה של עצירים אזוקים בידיהם ורגליהם כאשר רמת המסוכנות הנשקפת מהם מופחתת.