בית משפט השלום בירושלים דן לאחרונה בסוגיית העונש הראוי לגבר בן 44 שהודה והורשע בעבירות של גידול סם, החזקת סם שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים להכנת סם שלא לצריכה עצמית.

השופט החליט כי הטלת עונש מאסר בפועל על האיש ייחשב להתאכזרות בלתי מידתית כלפיו, כיוון שהוא נפגע בעבר בפיגוע באורח אנוש וסובל מאז ממגבלות פיזיות ונפשיות. לפיכך נגזר על האיש עונש מאסר על תנאי, קנס, 250 שעות לתועלת הציבור, צו מבחן והתחייבות שלא לעבור עבירות סמים במשך שנתיים.

האיש גידל בביתו 19 שתילי קנביס במשקל כולל של 19.7 קילוגרם ונעזר בציוד ששימש אותו לגידול הסם. בביתו נתפסו בין היתר מנורות, מסננים, ספקי כוח, משאבות מסוגים שונים, נייר אלומיניום לכיסוי חלונות הבית ומשקל. כמו כן נתפסה שקית שהכילה כחצי קילוגרם קנביס וכסף מזומן.

שירות המבחן המליץ על עונש של שירות לתועלת הציבור

שירות המבחן הגיש תסקיר בעניינו של האיש לבית המשפט, ותיאר כי הוא גרוש ואב לבן וכי אין לו עבר פלילי. לאיש אין כל קשר עם משפחתו והוא מתגורר לבדו בדירה שקיבל מהדיור הציבורי.

עוד תואר כי האיש מוכר כנפגע פעולות איבה על ידי הביטוח הלאומי לאחר שנפגע באורח אנוש בפיגוע ירי וכי נקבעה לו נכות בשיעור של 74%. לאחר האירוע הוא נעזר באחת המשפחות ביישוב שבו הוא גר, אך למרבה הצער הורי המשפחה נרצחו בפיגוע טרור שאירע בירושלים.

בהמשך התסקיר צוין כי בעקבות האירועים הטראומטיים האיש סובל מפוסט טראומה ונפגש עם פסיכולוג במשך שמונה שנים. לאחר פיגוע הירי האיש עבר 10 ניתוחים והוא סובל מאז ממגבלות גופניות ונפשיות משמעותיות, מכאבים, מקשיי שינה, מדכדוך ואף מתקשה לאכול מזון מוצק.

שירות המבחן הוסיף כי הגבר נטל אחריות מלאה על מעשיו, שלל כל כוונה לסחור בסמים או לחלקם לאחרים וחש בושה בעקבות מעורבותו בפלילים. לפיכך הומלץ על הטלת עונש של שירות לתועלת הציבור בהיקף של 160 שעות ועל צו מבחן למשך שנה.

המדינה ביקשה לגזור על האיש עונש מאסר 

המדינה טענה כי כמות הסמים שנתפסו הייתה גדולה, כמו גם כמות הציוד שנתפסה, ולכן ביקשה לקבוע מתחם ענישה שנע בין 18 לבין 36 חודשי מאסר בתוספת ענישה נלווית. לפי גרסת המדינה, במקרה זה אין נסיבות שמאפשרות לחרוג ממתחם הענישה לטובת הגבר.

הסנגור הפלילי של הגבר ציין את נסיבותיו הקשות וביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן בעניינו. הגבר טען כי נפצע בצווארו מקליע בפיגוע ירי והוסיף כי לאחרונה הוא אף חלה בסרטן בפלג גופו העליון. הוא הביע צער על העבירות שביצע, סיפר שעבר תהליך התאוששות קשה וביקש את סליחתו של בית המשפט.

האיש לא התכוון להפיץ את הסמים לאחרים

השופט הסביר כי העבירות שבוצעו פגעו בערכים המוגנים של בריאות הציבור, בטחונו ושלומו. צוין כי הסמים פוגעים בכל האוכלוסייה ללא קשר למצב כלכלי, גיל, מגדר או מוצא. הובהר כי במקרה זה מדובר בגידול של כמות סמים גדולה שאיננה נחשבת לכמות לצריכה עצמית. עם זאת, נקבע כי נסיבות המקרה מלמדות על כך שהאיש ככל הנראה לא התכוון להפיץ את הסמים למשתמשים אחרים.

בבחינת הנסיבות הקשורות לביצוע העבירה הודגש כי מדובר בעבירה שתוכננה היטב מראש, וכללה היערכות באמצעות כיסוי חלונות הבית ורכישת ציוד גידול ייעודי. נקבע כי הגבר נושא באחריות בלעדית למעשים והיה צריך להימנע מביצועם.

הוחלט כי מתחם הענישה הראוי הוא בין 12 לבין 24 חודשי מאסר. השופט הסביר כי בקביעת העונש אפשר לתת משקל גם לנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה. עוד צוין כי האיש נעדר עבר פלילי, מתגורר בגפו ללא תמיכה משפחתית כלשהי. כמו כן תוארו חייו הקשים שכללו מעורבות בפיגוע, אובדן חברים באירוע טרור וכן התמודדותו עם מחלת הסרטן ועם מגבלות גופניות ונפשיות כמו נדודי שינה ופוסט טראומה.

עונש מאסר ייחשב להתאכזרות קשה כלפי האיש

השופט החליט כי נסיבותיו של הגבר חריגות מאוד, ולכן יש להקל עימו משיקולי צדק ולהימנע מהטלת עונש מאסר בפועל שייחשב להתאכזרות קשה ובלתי מידתית כלפיו. 

בסופו של דבר, השופט גזר על האיש שמונה חודשי מאסר על תנאי שיופעל אם האיש יבצע עבירות סמים, קנס בסך 10,000 שקלים ו-250 שעות לתועלת הציבור. כמו כן הוטל עליו צו מבחן לתקופה של 18 חודשים והוא נדרש לחתום על התחייבות בסך 10,000 שקלים שלא לבצע עבירת סמים במשך שנתיים.