ישראלים רבים אשר מתאהבים באזרח זר או אזרחית זרה ומעוניינים לחיות יחד במדינת ישראל, נדרשים להגיש בקשה להסדרת מעמדם של בני הזוג הזרים לרשות האוכלוסין וההגירה.

במידה ובן הזוג הזר שוהה בחו״ל, על האזרח הישראלי חלה חובה על פי הנוהל להזמינו ארצה על ידי הגשת בקשה לאשרת כניסה לישראל. במקרה כזה, המפתחות לשערי המדינה נמצאים אצל שר הפנים. כאשר משרד הפנים מחליט לאשר את הבקשה הוא לרוב מתנה את האישור בהפקדת ערבות בנקאית.

לפניה ישירה אל עורכת הדין מירי נחשונוב לחץ/י כאן.

במקרה שבו בן הזוג הזר שוהה בארץ ומוגשת בקשה לקבלת אשרה במסגרת ההליך המדורג, משרד הפנים רשאי לאשר את הבקשה בכפוף להפקדת ערבות בנקאית. הליך של אישור בקשה לאשרה בכפוף להפקדת ערבות בנקאית הוא שכיח מאוד ומשמש לעיתים קרובות את משרד הפנים.

על כן, במידה ולבני הזוג אין אפשרות כלכלית לעמוד בתנאי הפקדת הערבות, הם ניצבים בפני מצב שבו הם למעשה חסרי אונים אל מול הרשויות.

העלאת סכומי הערבויות על ידי משרד הפנים

הבשורה הרעה עוד יותר היא כי בחודש מרץ 2019 עודכן נוהל הערבויות של משרד הפנים בין היתר בכך שסכומי הערבות שהרשות רשאית לדרוש עלו באופן משמעותי.

הגורם המקבל לרוב את ההחלטות בבקשות האשרה הראשוניות הוא מרכז האשרות. בעבר מרכז האשרות היה יכול לדרוש ערבות עד לסך של 15 אלף שקלים. עם עדכון נוהל הערבויות של משרד הפנים המרכז רשאי לדרוש ערבות עד לסכום של 30 אלף שקלים. 

מנהל לשכה שעל פי רוב דן בעררים פנימיים על החלטותיו של מרכז האשרות היה רשאי לדרוש ערבות עד לסכום של 30 אלף שקלים ואילו לאחר עדכון הנוהל הסכום שונה ל-50 אלף שקלים. חשוב לציין כי מטה הרשות מוסמך לקבוע ערבות עד לסכום של 100 אלף שקלים.

עורכת הדין מירי נחשונוב. צילום: סטודיו גומות.עורכת הדין מירי נחשונוב. צילום: סטודיו גומות.

שימוש בסכומי הערבות הגבוהים לצמצום ההגירה לישראל

מאז עדכון הנוהל ניתן לשים לב לכך שמקבלי ההחלטות הנ״ל אכן עושים שימוש בסמכויות המעודכנות שניתנו להם, ומציבים בפני מבקשי האשרות דרישות גבוהות להפקדת ערבויות בהתאם לסמכות שניתנה להם.

על כן, נוצר מצב עגום מאוד, לפיו אזרחים ישראלים רבים אינם יכולים לממש את אהבתם וזכותם לחיי משפחה אך ורק בשל היעדר יכולת כלכלית, כך נוצר מצב של אהבה לעשירים בלבד!

המצב בשטח הוא ממחיש כי במקרים שבהם למשרד הפנים קיים חשש ביחס לכנות הקשר בין בני הזוג, הוא ממהר לקבוע להם סכומי ערבות גבוהים מאוד. סכומי הערבות הגבוהים משמשים תחליף לבדיקה מעמיקה שכוללת בין היתר ביקורי פתע בביתם של בני הזוג והתקשרות טלפונית לעדים אשר יכולים להגיש מכתבים לצורך תמיכה בבקשת בני הזוג.

באופן כזה משרד הפנים מוציא לפועל את מדיניות צמצום ההגירה לישראל תוך שימוש בכלי יעיל עבורו ומביא לכך שרק עשירים יוכלו לממש את זכותם לחיי משפחה עם אזרח זר. תוצר לוואי של מדיניות זו הוא פגיעה קשה בזכותם של אזרחים ישראלים רבים לחיי משפחה. עו"ד נחשונוב מתכוונת להילחם בתופעה ולהביא את הנושא בפני ועדת הפנים בכנסת.

עורכת הדין מירי נחשונוב עוסקת בהסדרת מעמד בישראל ובייצוג מול משרד הפנים ובית הדין לעררים, הכתבה באדיבות אתר עורכי דין LawGuide.