ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים, באמצעות עורך דינו, עמית חדד, את הבקשה לדחות את פתיחת משפטו ב-45 ימים, לאחר שלטענתו לא קיבל את מלוא החומרים מהפרקליטות. התאריך שנקבע לפתיחת המשפט הוא ה-17 במרץ.

"נכון למועד הגשת בקשה זו, מלוא חומרי החקירה שנאספו במסגרת החקירה (ושלא נכללו בליבת חומר החקירה שהועברה במסגרת הליכי השימוע) טרם הועברו לעיון הסנגוריה", כותב חדד. "יצוין כי רק אתמול הודיעה המשיבה שחומרי החקירה עומדים לעיון הסנגוריה, ואף ציינה שישנה מדיה דיגיטלית וחומרים נופסים שטרם מוכנים לעיון. כמו כן רק אתמול הועברה לעיון הסנגוריה תעודת החיסיון השלישית שהוצאה בתיק". 

"בנסיבות אלה מתבקש בית המשפט לדחות את דיון ההקראה בכ-45 ימים, וזאת כדי לאפשר למשיבה להעביר את מלוא החומרים לעיון ההגנה וליתן להגנה שהות כדי לקבל את החומר ולגבש הערכה, ולו ראשונית, של משך השמן שיידרש ללמוד את החומר ולהיערך לקיומם של הליכים מקדמיים, ובכלל זה בקשות לקבלת חומרי חקירה ועתירות להסרת חיסיון".

עו"ד חדד מוסיף בבקשה כי הפרקליות טרם הגיבה לבקשת ההגנה.