בחודש האחרון חווינו תנודתיות חריפה בשער הביטקוין שעמד על כ- 9,700 $ וכיום נכון ליום 21.3.20 עומד על כ- 6,200 $ לביטקוין, כאשר לפני כעשרה ימים ירד מתחת ל- 5,000 $ לביטקוין אחד.

מעניין לציין כי המטבע הדיגיטלי הגיח לעולם לפני כ-11 שנים בעיצומו של משבר הסאב-פריים, שאיים על הכלכלה העולמית ומעטים חשבו כי אכן יגיע לשיא שהגיע אליו במהלך השנים.

בצל התפשטות הקורונה, המשבר בענפים הפיננסיים לא פסח גם על הביטקוין, למרות שלא מעט משקיעים סברו כי בעת משבר הביטקוין ימשיך לפרוח או לפחות ישמור על ערכו, כמו "זהב דיגיטלי".

תנודתיות בשוק הביטקוין
רק לפני פחות משנה המטבע הדיגיטלי חווה עליות חדות מערך של 4,000 $ במהלך מרץ 2019 ועד לערך של 11,500 $ לביטקוין אחד בחודש יוני 2019, במיוחד לאור הכרזת פייסבוק על מטבע ליברה שיונפק בשנת 2020, אולם שב לערך של 7,000 $ לביטקוין בתום שנת 2019.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין צרפתי ושות', לחץ/י כאן

למרות התחזיות המאוד פסימיות וקודרות לגבי הכלכלה והמכשירים הפיננסיים בעולם, בתום משבר הקורונה, אשר לא נראה באופק, מאוד קשה לחזות מה יקרה לביטקוין, במיוחד לאור העובדה כי היצע הביטקוין מאוד קטן יחסית למכשירים הפיננסיים הנסחרים בעולם.

בצל משבר הקורונה ולמרות השפעתו הדרקונית וההרסנית על הכלכלה העולמית, גביית המיסים לא תיעלם. ההיפך הוא הנכון שכן המדינות יזדקקו למקורות הכנסה לצורך מימון הגירעונות שיווצרו לאחר חלוף המשבר.

בשל כך לאחר חלוף המשבר, רשות המיסים צפויה להמשיך ביתר שאת (כנראה לצד הקלות שונות אחרות בענפים אחרים) במבצעי אכיפה שהחלו בחודש נובמבר בשנת 2018 לגביית מס מהאנשים שסחרו במטבעות וירטואליים.

בל נשכח כי כל הפעולות במטבעות וירטואליים מתועדות לעולמי עד וניתנות לאיתור, בתנאים מסוימים. על כן כל אדם במוקדם או במאוחר, חשוף לבדיקות של רשויות המס בין על ידי אמצעים טכנולוגיים כשרים ובין על ידי חילופי מידע/מסירת נתונים באמצעות בורסות/זירות בארץ ובחו"ל. 

היו לך הכנסות מביטקוין ו/או ממטבעות וירטואליים בזירות מסחר בארץ ובחו"ל?
לדעתנו תקופת בידוד/סגר חלקי במשק מהווה הזדמנות להיערך בנדון לאפשרות של דיווח מרצון על ההכנסות הנדונות. מומלץ להיערך נכון ולדווח לפני שרשות המיסים תגיע אליך.

חישוב מס הכנסה (צילום: שאטרסטוק)חישוב מס הכנסה (צילום: שאטרסטוק)

להלן מספר שאלות אופייניות של משקיעים בביטקוין ובמטבעות וירטואליים שעלו בפורום הכותבים, וכן בעיות שמתעוררות בפרקטיקה מול רשות המיסים:

האם חל מס בעת מכירת ביטקוין?
בהתאם לחוזר מס הכנסה מס' 5/18 מיום 17.1.18, רשות המיסים סבורה כי ביטקוין אינו נחשב ל"מטבע" מבחינה משפטית, אלא נכס ולכן רווח בגין מכירת ביטקוין חייב במס. המס הרלבנטי הוא מס רווח הון (בד"כ בשיעור של 25%) או מס שולי (עד 50%) אם מדובר בהכנסה עסקית. שיעור המס יקבע בהתאם לנסיבות הפרטניות של המקרה. 

ביום 19.5.19 התקבלה עמדת מס הכנסה בביהמ"ש המחוזי בעניין קופל נ' פקיד שומה רחובות שלפיה ביטקוין נחשב ל"נכס" ולא "מטבע" ולכן חייב במס.

האם עלי לדווח ולשלם מס על החזקת 100 ביטקוין שנרכשו במהלך שנת 2012 בסך של כ-10,000 ש"ח, שלא מומשו עד היום וששווים ליום 31.12.17 הסתכם בסך של כ- 4,600,000 ש"ח ?
לא, כל עוד לא מימשת את הביטקוין ואתה ממשיך להחזיק בו, לא יחול מס, שכן כל הרווח הינו "על הנייר" בלבד.

ביצעתי 3 רכישות במשך השנים בסך של כ-20 ביטקוין, כאשר בשנת 2012 נרכשו 10, בשנת 2013 נרכשו 5, בשנת 2016 נרכשו 5 ובשנת 2017 מימשתי 5 ביטקוין. האם אוכל לדווח על רווח הון בו עלות קניית המטבעות היא העלות משנת 2016?
לא, לפי עמדת מס הכנסה השיטה המקובלת הינה שיטת FIFO (מה ש"נכנס ראשון יוצא ראשון"), כלומר במקרה זה העלות תהיה לפי שנת 2012.

יש להדגיש כי ניתן לטעון שהעלות הינה משנת 2016 אם נוכיח זיהוי ספציפי של המטבע שנמכר.

מה קורה אם הפסדתי ממכירת ביטקוין?
ככל שננקטת הגישה לפיה רווחים ממכירת ביטקוין חייבים במס, ניתן לקזז הפסדים שנוצרו ממכירת ביטקוין כנגד רווחים בהתאם לכללי המס הרגילים של קיזוז הפסדים (הפסדי הון כנגד רווחי הון, העברת הפסד הון לשנים הבאות וכו'). נוסיף, כי בנסיבות מסוימות ניתן להכיר בהפסד לצרכי מס אשר ניתן לקיזוז, גם בהפסד שנגרם מאובדן או גניבה של ביטקוין. 

איזה תיעוד עלי לשמור?
יש לשמור תיעוד מקסימלי בגין פעולות הרכישה והמכירה של הביטקוין כגון פירוט של ארנקים דיגיטאליים, פעולות מסחר, חשבונות מסחר בפלטפורמות מסחר הן בארץ והן בחו"ל. כמו כן חשוב לשמור אסמכתאות בגין העברות בנקאיות ופעולות בכרטיס אשראי שקשורות לרכישת/מכירת ביטקוין. אף אם ביצעתם רכישה או מכירה במזומן יש לדאוג לרישום ותיעוד נאות בנושא (לכל הפחות מיילים, הודעות ורישום מסודר באקסל באופן שוטף).

כיצד עלי לדווח לרשות המיסים על עסקאות בביטקוין?
לרוב, אם מדובר בהשקעה הונית ופאסיבית, אין חובה לדווח לרשות המיסים על כל עסקה בביטקוין, אלא רק בגין רווחים שנוצרו ממכירת המטבע. הדיווח הינו פר עסקת מכירה באמצעות טופס דיווח ייעודי על רווח הון (וכן במסגרת דוח שנתי ו/או הצהרת הון). מאחר שלמרבית האנשים אין תיק במס הכנסה נדרש גם לפתוח תיק במס הכנסה טרם העברת הדיווח על המכירה. מומלץ להיעזר ברו"ח מומחה בנדון ולא להתנהל מול רשות המיסים באופן עצמאי. 

האם ניתן להתחשב בחישוב הרווח בהוצאות שונות?
בחישוב הרווח ממכירת ביטקוין לצורכי מס, ניתן להפחית מהרווח החייב במס הוצאות הקשורות במכירה כדוגמת עמלות מסחר, עמלות פעולה והמרה ושכ"ט עו"ד/רו"ח. 

האם מעבר ממטבע מטבע (קריפטו לקריפטו) מהווה אירוע מס? 
לדעת מס הכנסה מעבר/החלפת מטבע וירטואלי למטבע וירטואלי אחר מהווה אירוע מס, המחייב דיווח כרווח הון כמו מכירה. לדעתם המשמעות הינה מכירת מטבע אחד ורכישת האחר.

יש לציין כי דרישה זו היא בעייתית מאוד וציבור המשקיעים מתקשה מאוד לעמוד בה שכן אינו מסוגל לשלם את המס בפועל אלא עד למועד המפגש עם הכסף, קרי מועד המימוש ל- FIAT (מטבעות רגילים). המציאות בלא מעט תיקים מלמדת על מצבים אבסורדיים של רווחים אדירים על הנייר בשנת 2017 כשאין כלל מימוש לכסף אמיתי, בעוד בפועל נוצרו הפסדים מאוד משמעותיים בשנת 2018.

האם אדם פרטי שקיבל מטבע וירטואלי תמורת שירותים שנתן (כדוגמת קידום אתרים/משחק) באתר אינטרנט לחו"ל חייב בדיווח ותשלום מס? 
כן, זו עסקה החייבת בדיווח ובתשלום במס הכנסה בשיעור מס שולי לפי שער המטבע הוירטואלי ביום מתן השירותים. יש להוסיף כי עסקה זו חייבת במס ערך מוסף בשיעור מס אפס.

כריתי 150 ביטקוין בשנת 2012 באמצעות כוח מיחשוב ששכרתי. האם זה מהווה אירוע מס? אם כן, מתי? 
לפי חוזר מס הכנסה מיום 17.1.18 מטבע וירטואלי אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה, יש לראות את ההכנסות המתקבלות בידיו - כהכנסה עסקית, כלומר חיוב במס לפי שיעור מס שולי. אולם בחוזר אין פירוט לגבי מועד אירוע המס. 

לדעתנו אירוע המס הינו במועד קבלת המטבע כמקובל בארה"ב וזאת לפי חוזר משנת 2014 בנדון, כאשר הסכום שידווח כהכנסה, יהווה בסיס לעלות בעת המימוש בפועל.

דוגמא: אדם כרה 10 ביטקוין בשנת 2012, כאשר שער הביטקוין היה כ- 13 $ ביום קבלתו ובשנת 2017 מימש את כל 10 הביטקוין בסך 180,000 $.

בשנת 2012 – ידווח על הכנסה בסך 130 $ (בש"ח לפי שער יציג של הדולר ביום קבלת המטבע) וישלם מס לפי שיעור מס שולי של האדם באותה שנה.

בשנת 2017 – ידווח על רווח הון נומינלי בסך 179,870 $ (לפי שער יציג של הדולר ביום המכירה).

מה עלי לעשות אם מימשתי ביטקוין בין השנים 2013-2018 וטרם דיווחתי למס הכנסה ?
אנו ממליצים לכל אלה אשר ביצעו מסחר בביטקוין/מסחר וירטואלי אחר, כולל מזירות מסחר בחו"ל, במהלך כל השנים "להקדים תרופה למכה" ולנצל את "חלון ההזדמנויות" ולדווח לרשות המסים על סכומי הון שלא דווחו בעבר (אף אם הם סבורים שהינם פטורים ממס, בניגוד לעמדת מס הכנסה והפסיקה, תוך גילוי נאות). מומלץ לעשות זאת בעזרת מומחים בנדון, תוך נקיטת זהירות בדיווח ובהתנהלות מול רשות מיסים, ולא להמתין להזמנה/חקירה מצידם. בדרך זו תוכלו להימנע מאי נעימות ועוגמת נפש ואף להגיע להסדר מס נוח, הכולל חסינות פלילית וללא קנסות.

לסיכום, לעניות דעתנו, דיווח מרצון הוא מהלך שכבר לא תלוי כל כך ברצונם הטוב של הנישומים, אשר סחרו בביטקוין/מטבעות וירטואליים אחרים. זאת בשל קבלת מידע, חקירות צולבות וכן בשל השימוש שעושה רשות המיסים בטכנולוגיה מתקדמת (למשל: מנוע חיפוש ברשתות החברתיות ועוד).

עו"ד רו"ח קובי צרפתי – מומחה במיסוי ישראלי ובינלאומי, במיסוי ביטקוין ומטבעות דיגיטאליים וכן בעל ניסיון רב בגילוי מרצון (מעל 15 שנה), בחילופי מידע, בבקרות סיכוני מס, בחקירות מס בארץ ובחו"ל, וכן בהלבנת הון. עו"ד רו"ח רון צרפתי – מומחה במיסוי ישראלי ובינלאומי, רגולציה ומיסוי ביטקוין ומטבעות דיגיטליים, חברות פינטק (טכנולוגיה פיננסית) כולל בתחום הבלוקצ'יין, וכן בניהול כספים והלבנת הון.

מנהלים פורום ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים | מטבעות וירטואליים ב- LawGuide. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין למיסוי ביטקוין ומטבעות וירטואלים LawGuide

* לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.