לאחר מספר דחיות הגישה היום (רביעי) המדינה עמדתה בבג"ץ אותו הגיש אורן ליבוביץ', יו"ר עלה ירוק ובעלים של אתר אינטרנטי העוסק בקנאביס. 

את העתירה הגישו ב-2018 לייבוביץ' ומפלגת "עלה ירוק", והיא מבקשת מבג"ץ לבטל את האיסור על החזקה ושימוש עצמי של קנאביס, או לפחות לבטל את העונש הקבוע בגין עבירות אלו בחוק - עד שלוש שנות מאסר. עוד ביקשו העותרים מבג"ץ לחייב את המדינה להסדיר את שוק הקנאביס "לרבות הגידול, העיבוד, המידע, האריזה, השיווק והרכישה לכל דורש במדינת ישראל".

בתשובת המדינה נכתב כי: "עמדת השר לביטחון הפנים הנכנס היא כי יש לבחון מחדש את הוראת השעה במטרה לצמצם ככל הניתן פגיעה באזרחים נורמטיביים שיוחסו להם עבירות הקשורות בסם הקנאביס. בכוונת השר לביטחון הפנים למנות צוות שיבחן אפשרות להמלצה על מדיניות מקלה ברוח דברים אלה".

העתירה הוגשה בסיוע של כ-3,000 תורמים ומהותה הדרישה לקבוע כי הפללת שימוש עצמי בקנאביס היא ענישה לא מידתית ויש לבטלה. על פי טענות העותרים, המגובים בחוות-דעת מפורטות של גורמים מקצועיים מהארץ ומהעולם, השימוש בקנאביס נפוץ באוכלוסייה ועל המדינה להסדירו באופן חוקי למבוגרים.

על פי העותרים עד היום תשעה בתי משפט עליון/חוקה בעולם כבר קיבלו עתירות דומות וביטלו את הפללת צרכני הקנאביס לחלוטין, בחלקן המדינה פועלת בעקבות ההחלטה ומיוזמתה להסדרת השוק (לגליזציה).

לאחרונה נכנס לתוקף חוק הקנסות שגיבשה הממשלה בכנסת הקודמת ובמסגרתו לא בוטלה ההפללה, אך ניתנה לשוטרים האפשרות לנפק קנסות כבדים תמורת הודאה בעבירה הפלילית.

גובה הקנס שנקבע בחוק אותו יזם ארדן עומד על 1,000 שקלים בעבירה הראשונה ו-2,000 שקלים בעבירה השנייה עבור אחזקת קנאביס בכמות לשימוש אישי, שהינה כ-15 גרם לכל היותר. על פי המתווה הקיים, אדם שהחזיק או השתמש בקנאביס לצריכה עצמית בפעם השלישית, עומד בדרישות החוק ונמצא מתאים לכך - יופנה להליך סגירת תיק בהסדר מותנה; אדם שהחזיק או השתמש בקנאביס ונתפס בפעם הרביעית - יופנה להליך פלילי