לאחר שלאחרונה קבע בית המשפט המחוזי בירושלים, על סמך חוות דעת של פאנל פסיכיאטרים מחוזיים, כי מלכה לייפר, המבוקשת באוסטרליה באשמת אונס של שלוש תלמידות שלה, מתחזה לחולת נפש, תקף ראש הפאנל, ד"ר אמיר בן אפרים, את מקצועיותם של רופאי שירות בתי הסוהר (שב"ס) וטען כי אבחנותיהם שגויות ורשלניות.

בעדותו בדיון בבית המשפט, שבו בין השאר התייחסו הפסיכיאטרים המחוזיים לטענת ההגנה, שלפיה לייפר מטופלת על ידי רופאי השב"ס באמצעות תרופות פסיכיאטריות חריפות, הוסיף ד"ר בן אפרים וטען כי החולים המטופלים בידי רופאי שב"ס "צריכים מאוד לדאוג", כלשונו, ממקצועיותם. על רקע זה שיגר עו"ד אבי עמבר, המייצג את בני משפחת לייפר, מכתב לקצין הרפואה הראשי שב"ס ובו ביקש לקבל את עמדת השירות לדברים האמורים. 

כעת יצטרכו להחליט בשירות בתי הסוהר אם לעמוד מאחורי חוות הדעת המקצועיות של רופאיהם, הסותרת באופן מהותי את זו של רופאי הפאנל, או לא. אם יעשו זאת, הם צפויים להתמודד עם תביעה כספית־אזרחית מטעם המשפחה, שבמסגרתה יועלו רופאי השב"ס על דוכן העדים לבירור מלא של נסיבות הטיפול הפסיכיאטרי המסיבי שניתן ללייפר בשנים האחרונות והתייחסותם לטענות הרשלנות שהועלו נגדם על ידי הרופאים המחוזיים מטעם בית המשפט. לייפר חשודה בהתחזות לחולת נפש כדי להימנע מהסגרה לאוסטרליה, ועורכי דינה טוענים כעת כי היא טופלה בתרופות פסיכיאטריות.

"לא יעלה על הדעת שרופאי השב"ס לא יעמדו מאחורי האבחנה המקצועית שלהם שנערכה על ידי שלושה רופאים במשך למעלה משנתיים, שהצטרפו לעוד מספר פסיכיאטרים שקבעו כי לייפר חולת נפש ואינה כשירה לעמוד לדין", הסביר עו"ד עמבר. "נעמוד על מיצוי ההליכים המשפטיים ועל חתירה לגילוי האמת באירוע זה".

מלשכת קצין רפואה ראשי של שב"ס נמסר: "טרם הגיע מכתב כזה להתייחסותו. אם ולכשיגיע, העניין ייבחן ויקבל מענה בדרך המקובלת".