הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) נתונים אודות פסקי דין פליליים בשנת 2018, מהם עולה כי 33.7 אלף אנשים עמדו לדין במשפטים פליליים וקיבלו פסק דין, מתוכם 29.8 אלף - 88.2% מהם - הורשעו בדין. כמו כן, 25.1 אלף תושבי ישראל עמדו לדין במשפטים פליליים בשנת 2018, כאשר 84.5 מהם, 21.2 אלף ישראלים, הורשעו בדין.

אחוז המורשעים בדין בקרב המבוגרים תושבי ישראל עומד על 87.7%, והוא גבוה משמעותית מהאחוז בקרב הקטינים - 46.0%. בשנים 2010–2018 עלה אחוז המורשעים בקרב תושבי ישראל הקטינים באופן משמעותי מ-34.0% ל-46.0%, בהתאמה. בהמשך המסמך פורסמו נתונים אודות קטינים תושבי ישראל שהורשעו והועמדו לדין. מהם עולה כי 47.1% מהבנים הורשעו בדין, לעומת 22.6% מהבנות. 

מהנתונים עולה גם כי אחוז המורשעים בקרב הערבים עמד על 59.5% לעומת 39.6% בקרב היהודים והאחרים. עוד פורסם כי קבוצות העבירה עם אחוז המורשעים הגבוה ביותר בשנת ב-2018 היתה עבירות כלפי ביטחון המדינה - עם 77.8%, ועבירות מין - עם 61.8%. לעומת זאת, קבוצת העבירה עם אחוז המורשעים הנמוך ביותר הייתה עבירות כלפי גופו של אדם - 40.1% מהעבירות.

88.6% מהגברים המבוגרים הורשעו בדין, לעומת 79% מהנשים - כאשר בשני המקרים מדובר מורשעים בקרב תושבי ישראל. בנוסף, אחוז המורשעים בקרב הערבים עמד על 92.9% לעומת 85.2% בקרב היהודים והאחרים. קבוצת העבירה עם אחוז המורשעים הגבוה ביותר באותה השנה היה עבירות בתחום הכלכלי - 98.7%, עבירות רישוי - 98.6% ועבירות כלפי ביטחון המדינה - 98.2%. לעומת זאת, קבוצות העבירה עם אחוז המורשעים הנמוך ביותר היו - עבירות כלפי הסדר הציבורי (85.8%) ועבירות כלפי גופו של אדם (81.0%).

עוד עולה מהמסמך כי אחוז המורשעים ביישובי מגורים מאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (אשכולות 2-1) עומד על 89.9%, והוא גבוה יותר מהאחוז ביישובים מאשכולות גבוהים (אשכולות 10-9), שעומד על 80.6%. במסמך נכתב עוד כי בקרב בעלי השכלה נמוכה מסיום בית-ספר תיכון, אחוז המורשעים היה הגבוה ביותר – 91.2%. לעומת זאת, בקרב בעלי תואר אקדמי אחוז המורשעים היה נמוך משמעותית, ועמד על 73.0%.