תביעה ייצוגית היא תביעה שמגיש אדם מסוים בשם קבוצה של אנשים. התביעה הייצוגית מבוססת על תרחיש שבו ישנם נפגעים רבים אך לכל אחד מהם נגרם נזק קל בלבד ולכן אין להם תמריץ להגיש תביעה נפרדת ועצמאית נגד המזיק. זאת בשל העלויות הנלוות להגשת התביעה והטרחה הכרוכה בניהול הליך משפטי. לרוב הנזק לקבוצה נגרם על ידי גוף גדול וחזק שעשוי להיות מסחרי או ממשלתי.

תביעה ייצוגית מאפשרת לתובע הייצוגי, הנמנה בעצמו על קבוצת הנפגעים, להגיש את התביעה בשם כל קבוצת התובעים הפוטנציאליים ולקבל פיצוי מוגדל עבור הטרחה והמאמץ שהשקיע בעניין. על פי רוב, תביעות ייצוגיות מוגשות לבית המשפט בענייני ביטוח, צרכנות, בנקאות וניירות ערך. תביעה ייצוגית היא כלי צרכני חשוב שנועד לאזן בין פערי הכוחות הלא שוויוניים בין חברות ענק או רשויות המדינה ובין האזרח או הצרכן הבודד.

הגשת תביעה ייצוגית מאפשרת לתובע לנהל הליך משפטי שלא היה מתקיים לו כל אחד מן הנפגעים היה צריך לדאוג לייצוג משפטי בעצמו. יתרה מזאת, התביעה הייצוגית חוסכת בזמן שיפוטי יקר, בעלויות התדיינות ובעלויות מנהליות לנוכח העובדה כי מספר רב של תביעות מאוחדות במסגרת הליך משפטי אחד. 

יש לכם שאלה בנושא תביעה ייצוגית? לחץ/י כאן

כיצד מגישים תביעה ייצוגית לבית המשפט?
תביעה ייצוגית מוגשת לבית המשפט בדומה לכל תביעה אזרחית אחרת שמגיש אדם לבית המשפט. עם זאת, כדי לנהל את התביעה כייצוגית, התובע מחויב להגיש גם בקשה לאישור התובענה כייצוגית. 

רק לאחר קבלת אישור מבית המשפט לנהל תביעה כייצוגית היא תהפוך לייצוגית והתובע יהפוך לתובע ייצוגי. את התביעה ואת בקשת האישור יש להגיש לבית המשפט אשר נתונה לו הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה מהסוג הרלבנטי.

עמידה בתנאים מחייבים לצורך אישור התביעה כייצוגית
כדי לקבל את האישור לנהל את התביעה כייצוגית, בית המשפט נוהג לבחון מספר תנאים מקדימים. בין היתר תיבחן קיומה של עילת תביעה אישית לתובע הייצוגי ותוך כך ייבחן גם האם יש לו סיכוי לכאורי לזכות בתביעה.

נוסף על כך, בית המשפט צריך להתרשם כי התובע הייצוגי מביא בפניו עילת תביעה שמהווה בסיס משותף לתביעה של קבוצת תובעים גדולה שאין להם עניין להגישה בנפרד, בשל סכומה הקטן או הטרחה הרבה הנלווית לניהולה.

במסגרת הבחינה המקדימה בית המשפט ייבחן גם האם התובע הייצוגי נחשב לתובע הולם אשר אינו תובע סדרתי, קנטרן או רודף פרסום. יתרה מזאת, בית המשפט יבחן את שמם הטוב של באי הכוח של התובע וישקול האם הם מסוגלים לעמוד במעמסה הכרוכה בניהול תובענה ייצוגית.

תנאי נוסף לאישור תביעה כייצוגית הוא כי הסעד הנתבע הוא משותף ואחיד עבור כל התובעים הפוטנציאליים ואינו מצריך בחינה נפרדת ביחס לכל אחד מהפרטים בקבוצה.
לפני אישור התביעה כייצוגית בית המשפט יבחן גם האם התביעה הוגשה בתום לב או שמא היא נועדה לשמש ככלי סחיטה או נקמה בידיו של התובע הייצוגי נגד הנתבע הייצוגי. 

אילו סעדים ניתן לקבל במסגרת תביעה ייצוגית?
במסגרת תביעה ייצוגית התובע רשאי לבקש סעד אחיד ומשותף שמחייב את הנתבע כלפי קבוצה מוגדרת של אנשים הנחשבים לתובעים פוטנציאליים. בין הסעדים המקובלים בתביעות ייצוגיות ניתן לציין פיצויים כספיים וצווי מניעה שכאמור מחייבים את הנתבע כלפי כלל התובעים.

במצב שבו התביעה הייצוגית תתקבל, ייקבע בפסק הדין כיצד הנתבע הייצוגי יוכל לתקן את המעוות. על פי רוב ייקבע מנגנון בפיקוחו של בית המשפט או של התובע הייצוגי, כדי שכל קבוצת התובעים הייצוגיים יקבלו את הסעד שמגיע להם מכוח התביעה וזאת למרות העובדה שלא היו צד פורמלי בתביעה ולא השתתפו באופן פעיל בהליכים המשפטיים.

הסתלקות התובע מתביעה ייצוגית
במקרה שבו התובע החליט להסתלק מהתביעה הייצוגית, בית המשפט יברר האם החלטתו נובעת ממניעים לא כשרים כגון קבלת כספים שלא כדין מהנתבע. אם התובע מחליט להסתלק מהתביעה הייצוגית, בית המשפט רשאי לקבל את בקשתו ולדרוש תובע ייצוגי אחר, לדחות את בקשתו ולדרוש ממנו להמשיך בתביעה, לקבל את הסתלקות התובע מהתביעה ואת ההסכם שנחתם בינו ובין הנתבעים או לדרוש מהצדדים לנסח הסכם אחר.

פסק הדין בתביעה ייצוגית מחייב את כל חברי קבוצת התובעים המיוצגים, בין אם היו צד לתביעה ובין אם לאו ותוך כך יוצר כלפיהם מעשה בית דין. כלומר, כל אחד מקבוצת התובעים הפוטנציאליים ייחסם מלהגיש תביעה נפרדת נגד הנתבע בגין אותה עילת תביעה.

פסיקת פיצוי מיוחד לתובע ייצוגי

כאשר התובע זוכה והתביעה הייצוגית מתקבלת, בית המשפט נוהג לקבוע פיצוי מיוחד לתובע הייצוגי שארגן את התביעה בשם כל חברי הקבוצה. הפיצוי נועד לפצות את התובע עבור המשאבים והזמן שהשקיע בתביעה. פיצוי מוגדל זה נועד לתמרץ אנשים להגיש תביעות ייצוגיות אף על פי שמדובר בתביעה המחייבת השקעת זמן וכסף בהיקפים גדולים. 

בכל מקרה של ספק ביחס להגשת תביעה ייצוגית רצוי לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה שעוסק בתחום התובענות הייצוגיות. עורך הדין ייבחן את נסיבותיו הפרטניות של המקרה ויתכנן אסטרטגיית פעולה בשיתוף הלקוח בדרך למיצוי מיטבי של זכויותיו.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לתביעות ייצוגיות LawGuide.

 *לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.