נכסי קריירה הם נכסים שאינם נראים לעין אשר ערכם אינו מוערך בהתאם לקריטריונים הרגילים להערכת נכסי נדל"ן, מיטלטלין, זכויות פנסיה ועוד. עם זאת, מדובר בנכסים בעלי חשיבות כלכלית משמעותית המשקפים את העלייה ביכולת ההשתכרות של אדם בשל רכישת מקצוע, תארים אקדמיים, מוניטין ועוד.

ויתור על התפתחות מקצועית וכלכלית של אחד מבני הזוג
פעמים רבות במסגרת יחסים זוגיים, אחד מבני הזוג מחליט לוותר על התפתחות כלכלית ומקצועית אישית כדי לאפשר לבן הזוג השני להתפתח מבחינה מקצועית וכלכלית. החלוקה הזו נעשית לעיתים מתוך תפיסה של הקשר הזוגי כיחידה כלכלית משותפת שבה אחד מבן הזוג מקבל אפשרות לפתח את פוטנציאל ההשתכרות שלו ואילו בן הזוג השני מוותר על אפשרותו להתפתח מבחינה מקצועית לצורך ניהול משק הבית וגידול הילדים. לפיכך, מדובר במאמץ משותף של שני בני הזוג שתכליתו לקדם התפתחות כלכלית משפחתית יחד עם שמירה על חיי משפחה תקינים.

אם בני הזוג ערכו הסכם ממון, הוראותיו יפרטו את אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים ותוך כך ימנעו מהם מחלוקות ביחס לחלוקת נכסי הקריירה, וזאת בכפוף להסדרת הסוגייה בהסכם הממון. אולם, כאשר בני זוג שנישאו אחרי תאריך ה-1.1.1974 לא ערכו הסכם ממון, הם מחויבים לחלק את רכושם המשותף בצורה שוויונית בעת הגירושים לפי הסדר איזון משאבים.

לפניה ישירה אל משרד עו"ד נוי יוספזון-בוסני, לחץ/י כאן

היעדר הכרה בנכסי קריירה פגעה בבן הזוג שוויתר על התפתחותו המקצועית 
חשוב לציין כי עד לפני שנים לא רבות המשפט הישראלי לא הכיר בנכסי קריירה כנכסים ברי חלוקה בגירושים. מצב זה גרם לאי שוויון ולפגיעה בבן הזוג ש"ויתר" על התפתחותו המקצועית והכלכלית כדי לאפשר לבן הזוג השני לפתח קריירה מצליחה, להשביח את יכולת השתכרותו ולצבור מוניטין מקצועי בתחום עיסוקו. 

תפיסה זו גרמה לכך שבמקרים רבים בן הזוג הקרייריסט יצא מקשר הנישואים כאשר מצבו הכלכלי ויכולת השתכרותו עדיפים בהרבה על פני אלה של בן הזוג השני שהשקיע בניהול משק הבית ובגידול הילדים במשך שנים ובעקבות זאת יצא מהקשר הזוגי בעמדת נחיתות כלכלית. 

הנימוקים להיעדר הכרה בנכסי קריירה לצורכי חלוקה בגירושים התמקדו בקושי הטמון בהערכת שווים המדויק של נכסי הקריירה ובכך שמדובר בנכסים אישיים של האדם עצמו ולכן חלוקתם בין שני בני הזוג אינה הוגנת כלפי בן הזוג הקרייריסט.

נכסי קריירה שבן זוג רכש במהלך הנישואים ייחשבו כחלק מהנכסים הניתנים לחלוקה
בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בע"מ 4623/04 נקבע לראשונה בישראל כי נכסי קריירה שבן זוג צבר במהלך תקופת הנישואים יכללו במסגרת הנכסים ברי החלוקה בגירושים. השופט ריבלין קבע כי הקריירה של אחד מבני הזוג לא נועדה אך ורק לצורך פיתוחו האישי והאינדיבידואלי אלא לטובתה של המשפחה כולה. לפיכך נקבע כי יש להעניק לבן הזוג שוויתר על התפתחותו המקצועית את חלקו בפירות נכסי הקריירה של בן הזוג השני. זאת לנוכח העזרה והתמיכה שבן הזוג הקרייריסט קיבל במהלך הנישואין מבן הזוג השני.

עם זאת, במסגרת תיק בע"מ 3664/07 בית המשפט העליון קבע כי במקרים שקיימים בין בני הזוג פערי השתכרות קטנים ובמקרים שבן הזוג השיג את נכסי הקריירה שלו מבלי שקיבל תמיכה וסיוע מבן הזוג השני, נכסי הקריירה לא יילקחו בחשבון כחלק מהרכוש המשותף המיועד לחלוקה בין בני הזוג בגירושים. 

לפיכך, הצורך לחלק את נכסי הקריירה מתעורר במקרים מובהקים שבהם קיים פער משמעותי בין בני הזוג בכל הקשור לכושר השתכרותם. חלוקת נכסי הקריירה תתבצע במצב שבו הפער נובע מכך שאחד מבני הזוג ויתר על התפתחותו המקצועית תוך התמקדות בניהול הבית והמשפחה, ותוך כך אפשר לבן הזוג השני למקסם את כושר השתכרותו. חשוב לציין כי לצורך חלוקת נכסי קריירה בגירושים ייבחן הפער בין יכולת ההשתכרות של הצדדים אשר נוצר במהלך תקופת הנישואים.

עורכת הדין נוי יוספזון-בוסני (צילום: צילום עצמי)עורכת הדין נוי יוספזון-בוסני (צילום: צילום עצמי)

חוות דעת של אקטואר לצורך חלוקת נכסי הקריירה
לנוכח המורכבות הנלווית לחישוב נכסי הקריירה לצורך חלוקתם בגירושים, במקרים רבים בית המשפט יסתייע בחוות דעת של אקטואר העוסק בתחום הערכת שווי של נכסי קריירה. על פי רוב, האקטואר ייבחן את שכרם של שני בני הזוג לפני הנישואים ובמהלכם כמו גם את השינויים שחלו ביחס אליהם במהלך תקופת הנישואים. על בסיס השכר הנבחן תתבצע הערכת שווי של ההכנסה העתידית של כל אחד מבני הזוג תוך ביצוע היוון למועד פרידתם.

חשוב לציין כי בחישובים הקשורים לנכסי קריירה קיים רכיב של חוסר ודאות באשר לגובה השכר העתידי שתלוי במקרים רבים בשינויים מקצועיים, קידום בעבודה, התפטרות ופיטורים וגורמים נוספים. בפועל, איזון הפערים ביכולת ההשתכרות של הצדדים שבין הצדדים יכול להיעשות על ידי העברת תשלומים כספיים קבועים על בסיס תקופתי, או באמצעות העברת סכום גדול באופן חד פעמי.

קבלת ייעוץ משפטי בסוגיית חלוקת נכסי קריירה
בכל מקרה שאחד מבני הזוג סבור כי הוא זכאי לקבל חלק מנכסי הקריירה של בן הזוג השני, רצוי לפנות לעורך דין שמתמחה בתחום הגירושין וחלוקת נכסי הקריירה. עורך הדין ייבחן את מכלול הנסיבות והמאפיינים של בני הזוג ויתכנן יחד עם הלקוח אסטרטגיית פעולה מתאימה לצורך מיצוי מקסימלי של הזכויות ביחס לנכסי הקריירה.

עורכת דין ומגשרת נוי יוספזון - בוסני עוסקת בדיני משפחה, גירושין, חלוקת רכוש ונכסי קריירה, מזונות ילדים, משמורת, זמני שהות ועוד. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לחלוקת רכוש LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.