מטרתו העיקרית של הליך שימוע היא לתת לעובד אפשרות להתמודד עם הטענות של המעסיק נגדו לפני קבלת החלטה סופית בעניין המשך העסקתו. על כן, בית הדין לעבודה נוהג לבדוק אם המעסיק הגיע להליך שימוע כאשר דעתו בנושא אינה מגובשת באופן סופי והאם הוא העניק לעובד הזדמנות ממשית לטעון את טענותיו. 

המעסיק מחויב לאפשר לעובד להתכונן להליך השימוע ולהתמודד עם טענותיו בהליך עצמו. חשוב להדגיש כי ההחלטה על פיטורי העובד יכולה להתקבל על ידי המעסיק רק לאחר שהתקיימה שיחת שימוע כאמור.

הליך שימוע - כיצד הוא מתבצע בפועל?
בפועל הליך השימוע צריך להתבצע באופן הבא: ראשית, המעסיק מחויב לשלוח לעובד מכתב זימון לשיחת שימוע ולוודא כי העובד קיבל אותו. במסגרת ההודעה על השימוע המעסיק נדרש לפרט את הטענות אשר גרמו לו לשקול לפטר את העובד. כדי לאפשר לעובד להיערך לשימוע, יש לקבוע את פגישת השימוע כיומיים לפחות לאחר קבלת הזימון. 

לפניה ישירה אל אסתי עוקב ושות' - חברת עורכי דין ונוטריון, לחץ/י כאן

במסגרת פגישת השימוע המעסיק מחויב לחזור על טענותיו כלפי העובד, לאפשר לו להגיב לטענות ואף להתיר לו להגיע לשימוע עם עורך דין מטעמו. לאחר קבלת החלטה סופית בעניינו של העובד, המעסיק מחויב למסור לידיו פרוטוקול של ישיבת השימוע והודעה על תוצאתו. במקרה שהמעסיק החליט לשנות את תנאי העסקתו של העובד או את אופי תפקידו הוא מחויב להודיע לו על כך. כמו כן, כאשר המעסיק החליט לסיים את העסקתו של העובד הוא מחויב למסור לו מכתב פיטורים.

פיטורי עובד בטרם נערך לו שימוע
יובהר כי מינוי של מחליף לעובד לפני עריכת שימוע או מידורו של עובד מהמתרחש במקום העבודה עשויים להעיד כי המעסיק החליט על פיטורי העובד עוד בטרם התקיים השימוע.

במהלך השנים האחרונות ניתן להבחין בתופעה הולכת ומתרחבת שבמסגרתה מעסיקים דורשים מעובדים שסיימו את עבודתם לחתום על כתב ויתור תביעות כתנאי בסיסי לתשלום זכויותיהם מכוח החוק ומכוח חוזה העבודה. במקרים רבים הפגיעה בזכויות העובדים נעשית כלפי עובדים בכירים שנדרשים לחתום על כתב ויתור על תביעות כתנאי לקבלת מכתב פיטורים, פיצויי פיטורים וזכויות נוספות מכוח משפט העבודה.

חתימת העובד על הסכם ויתור תביעות 
בצל משבר הקורונה ולנוכח הוצאתם של עובדים רבים לחל"ת, מתרבים המקרים של עובדים בכירים שלאחר חזרתם לעבודה מהחופשה נוכחו לגלות כי משרתם אוישה על ידי עובד אחר. בד בבד המעסיק עלול לבקש מעובדים בכירים אלו לחתום על הסכם ויתור תביעות ותוך כך להציע להם לעבוד בתפקיד זוטר או לסיים את העסקתם לצמיתות מבלי שנערך להם שימוע לפני פיטורים.

בתי הדין לעבודה דנים מפעם לפעם בשאלת תוקפם של כתבי ויתור על תביעות לנוכח קיומה של פסיקה שלפיה עובד אינו יכול לוותר על זכות שמוקנית לו מכוח משפט העבודה המגן או על זכות שהוא אינו מודע אליה. בפסיקה נקבע כי לכתב ויתור של עובד ישנו משקל מועט מאוד והוא ייחשב לתקף אך ורק במקרים חריגים. כמו כן נקבע בפסיקה כי יש לבחון האם עובד שוויתר על זכותו, עשה זאת כנגד קבלת תמורה הולמת מצד המעסיק.

עורכת הדין אסתי עוקב (צילום: שני נחמיאס- סטודיו כותרת צילומי תדמית)עורכת הדין אסתי עוקב (צילום: שני נחמיאס- סטודיו כותרת צילומי תדמית)

הצעת תפקיד זוטר לעובד בכיר
במקרים שבהם עובד בכיר התבקש לחתום על כתב ויתור תביעות תוך שהוצע לו תפקיד זוטר יותר או פיטורים מהעבודה, הוא יכול להגיש נגד המעסיק תביעה בגין פיטורים שלא כדין וזאת לנוכח העובדה שלא נערך לו שימוע בהתאם לחוק והוא לא קיבל גמול עבור חתימתו על הסכם הוויתור. נוסף על כך, העובד יוכל לטעון כי שיבוצו בתפקיד זוטר נחשב להרעת תנאים שגרמה לפגיעה במעמדו, בסמכויותיו, ובשמו הטוב בפני העובדים הכפופים לו בהיותו מנהל בכיר, ולכן מאפשרת לו להתפטר מהעבודה בדין מפוטר ולקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים.

בכל מקרה שבו המעסיק מבקש להחתים עובד בכיר על הסכם ויתור תביעות, רצוי כי לפני החתימה העובד יפנה להתייעץ עם עורך דין מנוסה ומקצועי שעוסק בתחום דיני העבודה ובייצוג עובדים בכירים. עורך הדין ייבחן את נסיבות המקרה לעומקן ויגבש יחד עם העובד אסטרטגיית פעולה מתאימה לצורך מיצוי זכויותיו מול המעסיק מכוח החוק והפסיקה.

עורכת דין אסתי עוקב עוסקת בדיני עבודה, בעלת ניסיון רב בייצוג בכירים, עריכת חוזים ותביעות של המוסד לביטוח לאומי. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לייצוג בעת שימוע לעובד בעבודה LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.