ארגון המתמחים לרפואה עתר לבג"ץ בדרישה להוציא צו על תנאי נגד משרד הבריאות - ולבטל את ההגבלה על יציאת אנשי רפואה לחו"ל.
בעקבות המגבלה שעליה הוחלט מאז פרוץ משבר הקורונה בישראל, אנשי רפואה אינם רשאים לצאת מגבולות המדינה, כאשר כלל האזרחים חופשיים לעשות זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות והממשלה.

לטענת העותרים, מדובר באיסור גורף בלתי צודק, אשר מהווה פגיעה חמורה בזכויות יסוד חוקתיות של כל האזרחים ובחופש התנועה של עובדי מערכת הבריאות, ואין לכך כל הצדקה לנוכח שיפור בנתוני תחלואה בתקופה האחרונה.

עו"ד סיגל פעיל, המייצגת את העותרים, אמרה כי "אין עוד הצדקה לשלול באופן כה גורף ושרירותי מכל הרופאים את חירותם לצאת מהארץ. הנטל על הרופאים בישראל בכלל ועל הרופאים המתמחים בפרט בתקופה קשה זו הוא אדיר, ואין להחמיר את הקושי על ציבור הרופאים המתמחים באיסורים גורפים ומיותרים כגון זה". בימים הקרובים צפויה המדינה להשיב לעתירה.