ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך משפטי שמעניק לכל אדם מעל גיל 18, המבין את תוצאותיו של ייפוי הכוח המתמשך ומשמעותו, את האפשרות לקבוע בעצמו באיזה אופן יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים ומי יהיה הגורם שיהיה אמון על הטיפול בהם בעתיד כאשר הממנה לא יהיה כשיר לטפל בהם בעצמו.

 1. מה ההבדל בין מינוי אפוטרופוס ובין ייפוי כוח מתמשך?
  עד לתיקון החוק כל אדם היה יכול לבקש שימונה לו אפוטרופוס בעצמו או שמי מטעמו היה מגיש בקשה ואז על פי החלטת בית המשפט לאחר התרשמותו כי התקיימו התנאים המצטברים הקבועים בסעיף 33א (א) לחוק היה מתמנה אפוטרופוס.
   
  משמע שעל בית המשפט להיווכח כי אם לא ימונה לאדם אפוטרופוס, קיים חשש כי יפגעו זכויותיו, אינטרסים או צרכים של האדם, ובנוסף לכך על בית המשפט להתרשם כי לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ובאותה עת לשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו. ההליך המשפטי הזה מורכב ויוצר חובות גם עבור האפוטרופוס, שכן חלה עליו חובת דיווח והגשת דוחות לאפוטרופוס הכללי וגם אחריות אישית. ככלל מינוי האפוטרופוס יתקיים במקרים שבהם האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לא יכול עוד לטפל בענייניו הרכושיים או לקבל החלטות בנוגע למצבו הרפואי.
   
  באשר לעריכת ייפוי כוח מתמשך אין צורך באישור בית משפט לשם כניסתו לתוקף ואין צורך בהתקיימות התנאים הקבועים בסעיף 33א (א). משמע שאם אדם ערך ייפוי כוח מתמשך בעודו "מבין בדבר" לא ימונה לאותו אדם אפוטרופוס אם וכאשר יהיה במצב קוגניטיבי שאינו מאפשר לו לטפל בענייניו. למי שערך ייפוי כוח מתמשך (הממנה) יש מיופה כוח שאותו הוא בחר בעצמו ואף נתן לו הנחיות מקדימות ומיופה הכוח ישמש מעין אפוטרופוס ללא צורך בהתערבותה של ערכאה שיפוטית.
   
  לפניה ישירה אל משרד עורכי דין ומרכז גישור נרקיס לביא, לחץ/י כאן

 2. למי מתאים ייפוי כוח מתמשך?
  למעשה כל אדם שמעוניין לתכנן את עתידו באופן שבו אם וכאשר יהיה במצב קוגניטיבי כזה שאינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו ולא היה רוצה להיות נתון לחסדיו של שופט שיכריע מי ישמש כאפוטרופוס על גופו ורכושו, מומלץ מאוד שיערוך ייפוי כוח מתמשך במסגרתו יקבע מי יטפל בענייניו ובאיזה אופן - הנחיות מקדימות.
   
  החשיבות בעריכת ייפוי כוח מתמשך מקבלת משנה תוקף אם הממנה מסייע באופן כזה או אחר למי מילדיו ו/או למי מבני משפחתו סיוע כלכלי ו/או אחר משום שכאשר ימונה אפוטרופוס, האפוטרופוס לא יוכל עוד להמשיך ולסייע בשם האדם שמונה לו אפוטרופוס. נוסף על כך, מדובר במצב שבו נותן ייפוי הכוח בחיים ולעיתים שנים רבות וברור שהוא היה רוצה לתת הנחיות מקדימות כיצד יטפלו בו, מי יטפל בו, היכן יטפלו בו וכיוצ"ב.
 3. האם אני יכול לבטל את ייפוי הכוח בעודי במצב קוגניטיבי תקין?
  ייפוי כוח מתמשך ניתן לבטל ו/או לשנות בכל עת ותמיד ייפוי הכוח האחרון שייערך יהיה ייפוי הכוח התקף.
 4. האם ניתן להוסיף/להחליף מיופיי כוח?
  בכל עת ניתן לשנות/להוסיף/להחליף מיופה כוח והכל כל עוד הממנה - נותן ייפוי הכוח מצוי במצב קוגניטיבי תקין.
 5. מתי ייפוי כוח המתמשך יכנס לתוקף? 
  נותן ייפוי הכוח רשאי להגדיר במסגרת ייפוי הכוח מה ייחשב כמצב של חוסר כשירות אשר בהתקיימו יכנס ייפוי הכוח לתוקף. תוקפן המחייב ‏של ההנחיות מוגבל להפעלת סמכויות ולקבלת החלטות בשמו של הממנה בנוגע לענייניו ‏האישיים או לרכושו, והכל בכפוף לעניינים שנכללו על ידי הממנה בייפוי הכוח המתמשך, מתן ‏אפשרויות אלה מביא לידי ביטוי באופן מובהק את עקרון ההחלטה העצמאית וכיבוד רצונו של ‏האדם‎.‎
   
  כדי שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, אין חובה בהכרח כי הממנה יאבד לחלוטין את כשרותו המשפטית. ‏ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם במצב של אי כשרות משפטית, ואז כניסת ‏מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס‎ ‎בעניינים הספציפיים שהוגדרו ‏בייפוי הכוח המתמשך‎.‎

  עורך הדין נרקיס לביא (צילום: איאן רהובין)עורך הדין נרקיס לביא (צילום: איאן רהובין)
 6. האם גם זוגות נשואים צריכים לעשות ייפוי כוח?
  לכולנו ברור כי לכאורה אם בן הזוג יהיה חלילה במצב קוגניטיבי שאינו מאפשר לו לטפל בענייניו הרי שבן הזוג השני אוטומטית ימונה כאפוטרופוס ו/או ידאג לענייניו.
   
  אז למרבה ההפתעה לא כך הדבר. לעיתים בית המשפט יעדיף למנות כאפוטרופוס את הילדים כולם או חלקם, לעיתים בית המשפט ימנה עמותה חיצונית אם תהיינה מחלוקות בין בני המשפחה ולצערי לא חסרים מקרים כאלו. בכדי לא להיות נתון לחסדיו של שופט כאשר אנחנו כבר לא מסוגלים להביע את רצוננו רצוי ומומלץ לבני זוג לערוך ייפוי כוח מתמשך ובמסגרתו למנות אחד את השני כמיופה כוח ונוסף על כך למנות מיופה כוח חליפי או במשותף (למשל את אחד הילדים או את כולם).
 7. מה הן החובות של מיופה הכוח?
  לצד האחריות המוטלת עליו, מיופה הכוח מחויב גם לנהוג בתום לב ובהתאם להוראות וההנחיות שניתנו לו על ידי הממנה. מיופה הכוח לא יכול להיות מי שמצוי בפשיטת רגל ובכל מקרה אינו יכול לעשות שימוש בכספים ו/או ברכוש של הממנה שלא לצרכיו של הממנה.
 8. אילו נושאים מעגן ייפוי הכוח ואילו לא? 
  למעשה במסגרת ייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה למנות מיופה כוח לעניינים רכושיים, רפואיים ואישיים ובנוסף לתת הנחיות מקדימות. ייפוי הכוח המתמשך לא בא במקום הנחיות רפואיות על פי חוק החולה הנוטה למות ומי שמעוניין לתת הנחיות רפואיות על פי חוק זה, צריך לחתום על מסמכים מתאימים.
 9. מה ההבדל בין ייפוי כוח ובין צוואה?
  טעות נפוצה לצערי גם של עורכי דין שאינם עוסקים בתחום דיני המשפחה היא הכנסת סעיפים הקשורים לחייו של אדם לצוואתו. צוואה תהיה תקפה רק לאחר פטירתו של המצווה ולאחר שניתן צו קיום צוואה כך שכל הנחיה שתיכתב בצוואה תהיה תקפה רק לאחר מות המצווה.
   
  לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף כאשר הממנה מאבד את כשרותו המשפטית ו/או בהתאם להנחיות שנתן לעניין הכניסה לתוקף. משמע כי ייתכן שאדם שערך ייפוי כוח מתמשך ימשיך לחיות עוד שנים רבות ומיופה הכוח יפעל בהתאם להנחיותיו ולרצונו כפי שהממנה הביע את רצונו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

עורך דין ומגשר נרקיס לביא מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, עוסק בדיני משפחה וירושה, ענייני גירושין וגישור בגירושין, צוואות, הסכמי ממון ועוד. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לייפוי כוח מתמשך LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.