דווקא בימים אלו של משבר כלכלי חמור ומתמשך ובמקביל רוח הבחירות לממשלה ולכנסת הנושבת בעורפנו, חשוב לשים לב לתחזית צונאמי של שומות מוגדלות ואישורי העלאה חריגה בתעריפי הארנונה ברשויות המקומיות.

שנת התקציב 2021 צפויה להתאפיין בקיצוץ עמוק וחסר תקדים במשרדי הממשלה ופגיעה קשה בשירותים החברתיים. המשמעות היא שהראשונים לסבול מהקיצוץ הצפוי הם הגופים הנתמכים ובכלל זה הרשויות המקומיות. רשויות רבות דיווחו שהן על סף קריסה תקציבית עקב הפחתה ניכרת של היקף גביית הארנונה בעיקר מהסקטור העסקי והגישו בקשות, למרות משבר הקורונה, לייקר את הארנונה בעשרות אחוזים על חשבון אותם בעלי עסקים בתחומי הישוב.

לפניה ישירה אל עורך דין סמי בלטר, לחץ/י כאן

משרד הפנים הודיע כי לא יאשר העלאת תעריפי ארנונה אלא במקרים חריגים
משרד הפנים כבר הודיע שלא יאושרו העלאות תעריפים אלא במקרים חריגים בלבד. ניסיון העבר מלמד כי מצב דברים זה יביא בהכרח את הרשויות המקומיות לחפש דרכים יצירתיות להעלאת הארנונה ולמציאת מקורות הכנסה חדשים.

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה שחוזרת על עצמה מדי שנה לפיה תעריפי הארנונה עולים הרבה מעבר למדדי המחירים ולייקור האוטומטי שנקבע בהתאם לממוצע אחוזי השינוי במדד המחירים לצרכן ובמדד השכר הציבורי. וכך, למרות משבר הקורונה שגורם בין היתר למדדי מחירים נמוכים במיוחד, שיעור העלאת הארנונה לשנת 2021 יהיה גבוה יחסית ויעמוד על 1.1% בעוד שמדד המחירים לצרכן דווקא ירד בתקופה זו בכ-0.6%. הסיבה לכך נעוצה בעליית מדד השכר במגזר הציבורי שעלה בשנה האחרונה בכ-2.8%. השנה כאמור צפוי נחשול בקשות גדול במיוחד לייקור הארנונה ולכן חשוב להיערך לסערה מבעוד מועד.

איך זה בכלל קורה?
הארנונה מהווה מקור הכנסה עיקרי עבור הרשות המקומית, שמנסה כמו כל גוף עסקי אחר להגדיל את הכנסותיה בכל דרך אפשרית. שיעור העדכון של תעריפי הארנונה הינו עפ"י סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992. יחד עם זאת, עוד נקבע בחוק ההסדרים שכל רשות רשאית להגיש לשרי הפנים והאוצר בקשה להעלאה חריגה של הארנונה. וכך מצאו הרשויות המקומיות "פטנט" בדמות בקשות שונות ומשונות, רבות מהן לפי "שיטת מצליח" וללא כל הצדקה אמיתית, משרי הפנים והאוצר להעלאות חריגות מעבר לאותו שיעור ייקור אוטומטי שהותר להן. לרוב, הבקשות כלל לא נבדקו ונבחנו לעומק כמתחייב בחוק.

מאחר שהבקשות להעלאה חריגה מוגשות עד אמצע השנה הקודמת, הרי שבעיצומו של משבר הקורונה רק 49 רשויות מקומיות "העזו" וביקשו העלאה חריגה בתעריפי הארנונה. לקראת פרסום צווי הארנונה לשנת 2022 התמונה צפויה להיות שונה בתכלית מהשנה הקודמת. הרשויות המקומיות שינסו להתאושש מהגירעונות המתמשכים שנפערו בתקציבן יחפשו להעלות את תעריפי הארנונה מעבר לשיעור ההעלאה האוטומטי.

חיובי ארנונה חריגים עלולים להכביד על עלויות התפעול של העסק
המטרות צפויות להיות בעיקר גופים העסקיים המהווים "כיסים עמוקים", כאשר חשוב להבהיר כי העלאות ארנונה חריגות עלולות להכביד על עלויות התפעול של העסק. אשר על כן, יש חשיבות רבה לנסות ולמנוע את אישור הבקשות.

ניסיון העבר מלמד כי נמצאו ליקויים רבים באופן הגשת הבקשות, בעילות הנטענות להצדקתן וכן ביחס לחוקיותן. על כן, מומלץ להעביר לבדיקה משפטית כל הודעה על בקשה חריגה ובהחלט ניתן להתמודד איתן ולהפחיתן משמעותית עד כדי ביטולן המוחלט במקרים מסוימים.

נוסף על כך, כמו בתחילת כל שנת מס, כך גם לקראת שנת המס 2021, הרשויות המקומיות שולחות את חיובי הארנונה השנתיים לכלל הנישומים המחזיקים נכסים בתחומן. ישנה חשיבות רבה להיערך בזמן להגשת ההשגות בהתאם לחוק הערר שמגדיר "כללי המשחק" ברורים וקובע: "מי שחויב בתשלום ארנונה רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה...", ולא תהפוך השומה לחלוטה, דבר שעלול לסתום את הגולל על היכולת להפחית שומה מופרזת, שגויה או בלתי חוקית.

מומלץ לבחון בקפידה את חיובי הארנונה השנתיים ולאתר אפשרויות לחיסכון
הארנונה אינה "גזירה משמיים" ולכן מומלץ לבחון בקפידה את חיובי הארנונה השנתיים ולאתר אפשרויות חסכון בארנונה בהיבט השוטף על רקע שיעורי ההעלאה שהותרו, שינויים בצו הארנונה, שינויים בחקיקה ראשית ופסיקה חדשה ותוך כך לאתר הנחות מתאימות בארנונה, לפי מאפייני הנכס או המחזיק והן בהיבט ההשוואתי ביחס לחיובים בשנים קודמות וגם ביחס לנישומים בעלי פעילות דומה. יתרה מזאת, במסגרת זו יש לבחון גם את שינוי מדיניות הרשות, חוקיות העלאת התעריפים לאורך השנים ולאתר את ניסיונות הרשות להגדיל את חיובי הארנונה בתחומה באופן שאינו מתיישב עם הדין.

עורך דין סמי בלטר הוא בעליו של משרד עורכי דין המתמחה בהפחתת מיסוי מוניציפלי ומיסי מקרקעין בתחום הרשויות המקומיות. הכתבה באדיבות אתר לאו גייד.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.