בג"ץ דחה היום (חמישי) פה אחד את העתירה שהגישה משפחתו של אהוביה סנדק ז"ל, בה דרשו להורות למשטרת ישראל על הפסקת חקירת האירוע שהביא למותו, ולהפקיד את החקירה בידי מח"ש בלבד. "טוב עשה המשנה לפרקליט המדינה שהורה על הקמת צוות חקירה משותף הן למשטרה והן למח"ש", נכתב בפסק הדין.

כזכור, באירוע שבסיומו נהרג סנדק ז"ל השליכו מספר חשודים אבנים לעבר פלסטינים בכביש באזור מעלה מכמש, ולאחר שהבחינו בניידת משטרה החלו להימלט. במהלך המרדף המשטרתי נוצר מגע בין הרכב המשטרתי לרכבם של החשודים, ולאחר מכן רכבם של החשודים התהפך. כתוצאה מההתהפכות נהרג סנדק ז"ל. מהחקירה עולה לכאורה, כי מלבד המנוח היו ברכב ארבעה אנשים - שניים בגירים ושניים קטינים.

ח"כ סמוטריץ' מתעמת עם השוטרים בזירת התאונה בה נהרג אהוביה סנדק

 בתגובת המדינה לעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד ענת גולדשטיין ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, נאמר כי מיד עם התרחשות האירוע הגיעו חוקרים של מח"ש לזירה. בהמשך החליטה מח"ש לפתוח בחקירה פלילית, ובעקבות כך נחקרו תשעה שוטרים - ארבעה מהם באזהרה. עוד טוענת המדינה כי בשל הממשקים בין החקירות ביחס לשלב התאונה ולהתהפכות הרכב, הורה המשנה לפרקליט המדינה, שלמה (מומי) למברגר, על הקמת צוות חקירה משותף (צח"מ) למשטרה ולמח"ש, כאשר החשדות המיוחסים לשוטרים נחקרים אך ורק ע"י מח"ש, והחשדות המיוחסים לאזרחים נבדקים רק ע"י המשטרה, וזאת בהיעדר סמכות למח"ש.

עוד צוין כי לאור רגישות הנושא, הועברה החקירה לימ"ר ת"א, כי פרקליטות מחוז ירושלים מלווה את חקירת המשטרה ופרקליטות מח"ש מלווה את חקירת מח"ש, והכל נעשה בליווי של המשנה לפרקליט המדינה.

למברגר הורה לתת קדימות ברורה לפעולות החקירה שדרושות למח"ש בנוגע לחקירת השוטרים החשודים באירוע. המשטרה הדגישה כי פעמים רבות נפתחות חקירות משותפות של המשטרה ומח"ש, במצבים בהם ישנה מעורבות של אזרחים ושוטרים. במקרה זה, יש צורך למצות את שני כיווני החקירה מבלי להפריד ביניהם ומבלי להמתין למיצויה של אחת החקירות בטרם מיצויה של האחרת.

שלמה נאמן, יו"ר מועצה אזורית גוש עציון, על אהוביה סנדק

 השופט יצחק עמית קיבל את עמדת המדינה, וקבע כי לפי החוק ופקודות המשטרה אין למח"ש סמכות לחקור את האזרחים במקרה זה, כיוון שסמכות מח"ש לחקור אזרח שביצע עבירה יחד עם שוטר חלה רק כאשר מדובר בשותפות לעבירה. "ברי כי לא זה המקרה שלפנינו, שכן איננו עוסקים בעבירה שבוצעה יחד ע"י החשודים שנמלטו ברכב וע"י השוטרים שדלקו בעקבותיהם. די בכך כדי לדחות את טענת העותרים כי המשטרה נעדרת סמכות לחקור את האזרחים המעורבים באירוע המצער שהוביל למות המנוח".

 עמית הוסיף כי "הפרקטיקה שלפיה פועלים המשטרה ומח"ש באירוע שבו מעורבים שוטרים ואזרחים, מעוגנת בהגיון ובשכל הישר. קשה להלום חקירה שאינה מתכללת את כל האירוע על מנת לקבל את התמונה המלאה".

 בשולי החלטתו ציין עמית, כי העותרים ביקשו "סעד חסר תקדים של הפסקת חקירה בעיצומה, ולא בכדי לא הצביעו העותרים על סעד דומה שנתבקש ונתקבל בפסיקה", וציין כי הם מדברים בשני קולות שעה שבעתירה זו הם מבקשים שהחקירה תיערך רק ע"י מח"ש, משום שאין להם אמון במשטרה, ואילו בהליך מקביל בו נקטו, ביקשו למנות שופט חוקר לנסיבות המוות, משום שהם מייחסים למח"ש שורת מחדלים וטוענים כי אינה מסוגלת לחקור את נסיבות מותו של אהוביה ז"ל.

השופטים יוסף אלרון ודוד מינץ הצטרפו לעמדתו של השופט עמית, כאשר השופט מינץ ציין כי במקרה זה לשון החוק בעניין סמכות החקירה היא "ברורה, נהירה וחד-משמעית", וכי "טוב עשה המשנה לפרקליט המדינה שהורה על הקמת צוות חקירה משותף הן למשטרה והן למח"ש ואין אפוא מקום להתערבות בית משפט זה בהחלטה".