מה מחלקים ברכוש בין בני הזוג
כעקרון חלוקת הרכוש בין בני הזוג כוללת חלוקה על כל זכויות של הצדדים כגון דירה, רכב, כספים בחשבון הבנק, ואפי' זכויות פנסיוניות שצברו בני הזוג במהלך שנות הנישואין.

אלא שישנם מספר דברים שמוחרגים בחלוקת הרכוש בין בני הזוג כשבהם לא תתבצע חלוקת רכוש.
 
בין הדברים ניתן למנות:

  • כספי ירושה – ככל ואחד מבני הזוג קיבל במהלך שנות הנישואין כספי הירושה לא יחולקו בשווה, למעט מקרה בו בן/ת הזוג שירש/ה את הכספים בחר על דעת עצמו להכניס את הכספים לכספים משותפים.
  • מתנה – מתנה שהתקבלה בשנות הנישואין לאחד מבני הזוג אף הוא מוחרג בחלוקת הרכוש שעורכים בני הזוג בעת הליך הגירושין.
  • כספים מלפני הנישואין – ככל ולאחד מבני הזוג ישנם כספים או נכסים טרם הנישואין, הרי שכספים ונכסים אלו לא יחלוקו, למעט דירה שהייתה לאחד מבני הזוג טרם הנישואין ובני הזוג התגוררו בדירה זו והשקיעו בדירה.

מה לעשות אם לא רוצים חלוקת רכוש  
ככל ובני הזוג אינם רוצים לחלוק את הרכוש בין בני הזוג, ניתנת אפשרות לבני הזוג לערוך הסכם ממון לפני הנישואין או במהלך הנישואין בו הם מסדירים את חלוקת הרכוש בצורה שונה.
 
הסכם ממון זה יכול להיערך כמובן רק במקרה בו שני בני הזוג מגיעים להסכמות משותפות, שכן ככל ואחד מבני הזוג מתנגד להסכם הממון, הרי שחלוקת הרכוש במקרה של גירושין תהיה באופן שוויוני.
 
חשוב לדעת כי להסכם ממון אין כל תוקף משפטי רק לאחר שבית הדין הרבני או בית המשפט יאשרו את ההסכם, כך שלמרות שבני הזוג חתמו על ההסכם, הרי שאין לכך תוקף משפטי עד לאישור ערכאה השיפוטית.

היכן עושים חלוקת רכוש
בישראל כיום קיימים שני ערכאות שונות שמוסמכות לבצע את חלוקת הרכוש, האחד הוא בית הדין הרבני והשני הוא בית המשפט למשפחה.
 
כשבפועל חלוקת הרכוש תתבצע על ידי הערכאה שתוגש בפניה הראשונה את תביעת חלוקת הרכוש, כלומר ככל ואחד מבני הזוג הגיש את תביעת חלוקת הרכוש לבית הדין, הרי שרק בית הדין יהיה מוסמך לבצע את חלוקת הרכוש, וכן להיפך אם הוגש תביעה מתחילה לבית המשפט, הרי שבית המשפט הוא שיהיה מוסמך לבצע את חלוקת הרכוש.
 
טוען רבני יהודה אבלס מומחה בייצוג בני זוג בהליכים של תביעת חלוקת רכוש בבית הדין הרבני, כשהמלצתו לא לבצע את חלוקת הרכוש לפני שאתם מתייעצים עם טוען רבני מוסמך.